Praktické rady

Technika Slepého Osla 1.díl [Zpět] - [Tisk]

Všechny vaše problémy, všechny vaše starosti, všechny vaše touhy a věci jež vás svírají... všechny vaše požitky a utrpení mají jedno společné... To je příčina všeho. Všechny techniky, články, knihy a rady či výtky (ať už z knížek nebo od blízkých vašich) nedokážou tuto příčinu vyeliminovat, ba naopak, jen ji vytvářejí. Co já už toho vyzkoušel, co já už toho vyslechl... ale nic z toho nebylo trvale účinné, protože se to zaobíralo jen řešením následků.

Všechno utrpení má tentýž základ... existence nějaké osoby jež se něco dotýká, jež musí něco řešit... protože něco chce či nechce, a jež tedy nemůže být nikdy svobodná, neboť žije a musí se tedy starat o zítřejší den, jinak by se musela vzdát svých snů. A to ona nikdy nedovolí připustit, protože to je hlavní důvod jejího života. Naplnit svůj sen o sobě, ať už je jakýkoliv. Proto kolo nekonečné karmy se jen roztáčí.

Již kdysi jsem o tuto techniku lehce zavadil... a i když byla celkem účinná, z nějakých podivných důvodů se mi vypařila... nebo byla hned, jak mi bylo skvěle nahražena jinou a veškeré zásluhy jsem pak připsal té jiné... tato chyba mě stála mnoho let bloudění! Protože jsem něco hledal!!!!

Dnes jsem ji znovu odhalil, a o něco zdokonalil... stačí všechno co oslovuje nějakou osobu ve vás, co ji vytváří, trápí, co se jí dotýká, co ji nutí k nějaké činnosti... tak to všechno odseknout jediným vhledem... "Není žádná osoba" Stačí tohle držet ve vědomí a začnou se dít věci... vlastně to dělal Ježíš na poušti... pokušitel se ho snažil vrátit do té osoby... do těla, duše... ale on tvrdil pořád to samé... Klaním se jen svému Otci... nikoliv aby se zajímal o osobu, tělo, svět... A když pokušitel vypotřeboval všechny možnosti odstoupil od něj...

Není žádná osoba = není žádný problém, žádná otázka, žádný hřích, žádná karma... nic co by vás vyhodilo zpět do světa duality. Vše co k vám přichází... myšlenky, zvuky, řeči, výhružky, nemoci... to vše jako by padalo do prázdné studny.

V žádném případě nesmí vzniknout zažívající ani konající... to je základ. Pokud se chytnete na léčku, že jste již blízko osvícení, že jste již jen jeden krok od extází, nebo naopak... krok od smrti a vystoupíte z toho postoje... pak vás čeká 3x větší utrpení! Neboť v pekle se má lépe ten, který peklu slouží než ten, který mu chtěl utéci. Stejné je to s pochybností... zjeví se vám Kristus, Buddha a polichotí vám nebo zastraší... řekne vstup teď do ráje... skoč ze skály... běž pomoci tam a tam, udělej to a to... nebo se zjeví zenový mistr a udeří vás holí, vynadá vám, že jen spíte na vavřínech... Vy vytvoříte tu osobu a pak zapochybujete a je to v prdeli. Buddha odolal armádě... vám bude stačit třeba milenka a stanete se smrtelnými.

V každé situaci si stačí podržet ve vědomí postoj... Není žádná osoba... a není nic, co by vás vyhodilo do samsáry... začnete se rozpouštět... dostaví se různé stavy, jen aby vás přiměly to změnit... blízcí vám začnou nadávat, vyhánět vás... nebo vás lákat... možná uvidíte anděly, démony... možná se obsypete vyrážkou... bude vám zle... Nezapomeňte, že materiálno neexistuje a že proti vám může být použit plný potenciál hrůz, které si umíte představit! Ale všechno to jste vy sami a všechno viděné je pomíjivé a nemá moc nad vědomím! Znalci psychydelik by vám vyprávěli co je všechno možné prožít... Pamatujte... zrcadlo se nebojí ani nevyhledává.

Není žádná osoba, jen zrcadlo... není žádná osoba... pokud se vám to podaří zmizí malé já a objeví se velké "Já"... bude to jako smrt, probuzení... dá se to překonat tím postojem... možná se vám začne rozlézat tělo... budou vás žrát démoni... jakmile se leknete... což je možné až po tom, co se ztotožníte s nějakou osobou... pak vás to jó semele...

Jak to vypadá pak popisuje Dattatreya : (Mimochodem... ve svaté zemi Indické byl považován za blázna i z pohledu Buddhismu.)

Já jsem ten, který žije nejen mimo svobodu a otroctví, mimo čistotu a nečistotu, mimo jednotu a nejednotu, ale který je svobodný sám o sobě, rozlehlý jako nebe. Nežiji ani s tělem, ani bez těla. Nemám mysl, intelekt ani žádný smyslový orgán - jak bych tedy mohl rozlišovat, zda mám rád tohle nebo tamto? Jsem svoboda, plná radosti. Jsem princip mimo libost a nelibost, štěstí či neštěstí. Jsem vědomí nesmrtelnosti. Vím docela jistě, že mé činy a radosti nemohou být ani teď a ni v budoucnu zodpovězeny. Není proč se nad tím zamýšlet: není ani příčina, ani důsledek. Všechno je Jedno, ani slovo ani věta. Proč tedy vaše mysl pláče? Všechny věci jsou odděleny, ale ve všem je rovnocennost a vyváženost.

Možná se vám bude zdát, že příjdete o možnost si užívat, že život bude prázdný... beze smyslu... mrtvý... ani radost ani bolest, ani láska... Ano tak se to jeví, protože nevíte, že prázdnota je všeobsahující plnost! Proč ji opouštět kvůli takové píďince extáze jako je orgasmus? Natož kvůli nějakému pocitu? Nestojí to za to. A pokud říkáte že ano... pak si nestěžujte na své starosti... třeba když vám někdo zajede dítě, když vám voda sebere úplně všechno... když vás navštíví rakovina... když vás bude bolet zub... atd. Probuzený nežije... je to jen suchý list ve větru... bez vůle... bez života... vychladlý v tužbách, ale na povrch se může jevit jako naprosto extatický a veselý člověk... může cokoliv... je to živá mrtvola... klid v pohybu... klidně se i veřejně znemožní... pro něj je vše jen legrace.

Technika postoje "Není žádná osoba" vás nezachrání... ale spíš zabije! Není nutné meditovat a sedět... stačí tenhle postoj ukotvit ve vědomí při všední činnosti... Pak se dostaví vhled a bude to potvrzeno... najednou to vše bude jen nezajímavá hra absurdností...

Pamatujte žádná osoba = žádný cíl, žádný problém. Ego si dokáže nasimulovat všechny touhy, všechny děsy, všechny extáze... jen abyste vytvořily tu osobu a chtěli po dobrém a slaďoučkém pocitu chňapnout nebo od škaredého utéci. Není-li osoba... jste svobodni i od smrti.

A pak si můžete i hrát... jsou pak i šílené taktiky... třeba např. příjde bolest, rakovina, strach, hněv... většina začne bojovat. Je tu i další možnost využít zbraní pekla pro zničení sebe sama... což asi nikoho jen tak nenapadne. Úzká brána vede do ráje... Spojte se s tím co vás děsí proti sobě a zničte tu osobu... bude to legrace. Najednou to bude legrace... staňte se Bohem strachů, hněvů, rakovin atd... a velte armádě démonů jak a čím týrat tu osobu & peklo vytvořené ve vás... bavte se tím... a uvidíte co se bude dít. Stále si říkejte... jen ji dejte... to je ještě málo... víc... víc... vydejte maximum běsů co svedete na tu osobu... a uvidíte... stane se zázrak.

Nevědomost utváří tu osobu... s vymizením osoby vymizí i nevědomost a všechny nástrahy Máry budou naprosto pro smích. Kdo se klaní té osobě neklaní se mému Otci. Otec je světlo jež činí vše pro němé oko viditelným. Vraťte se ke světlu, spočiňte v něm... světla se temnota nedotkne... neexistuje žádný obraz, kterého by se světlo bálo... to temnota nevědomosti se bojí světla... zničte své zdi, otevřete okna, vyjděte z té osoby a uvidíte království Syna člověka... Všechny statky mého Otce obdržíte zdarma, aby přinášely vám plody hojnosti, a andělé vám budou sloužit tak, že nepoznáte již strast. Nemohu za to, že vás baví se v potu tváře dřít jen za almužny... a nakonec umřít. I otcové vaši chléb nebeský jedli na poušti a přece umřeli. I Adam nezrozený syn Hospodinův umřel... ale kdo následuje mne, neokusí smrti více. Každý béře mzdu hospodáře svého. Neskládejte si poklady zde ve snu... kde vše pomíjí. Nepracujte v potu za krejcary, když doma máte tuny zlata... Zapřete sami sebe a následujte mne.

Slepý Osel


[Zpět] - [Tisk]

19.02. 2004