Vývar z kydacích vidlí

S kopýtkem zase v nočníku [Zpět] - [Tisk]

Vždy když projdu nějakou frustrující etapou... nějakým velkým trápením, regresí či katarzí... objeví se na chvíli jasný vhled. A tak se ve mě opět vzkřísil můj Mesiášský syndrom tak jak se projevoval poprvé na www.oslikuv.net/mesias. Nevím jestli to jsou nějaké prostupy, ale neslyším žádné hlasy, jen své myšlenky. Nejsem v žádném tranzu... spíš mám nadšení archeologa...

Proto to, co jsem zaznamenal... nevím odkud pochází, ale viděl jsem, že všechno v tomto vesmíru pochází ze mne.

Zde přináším pro vás jistě šokující objevy. Možná vám nebudou dávat smysl... pro vaši mysl... ale na jisté úrovni jsou pravdivé.

Takže slyšte... evangelium pokračuje :-) je stále živé :o)

I promluviv k zástupu před moderní synagogou... poukázaje na farizeje.

Kdo se mi klaní, ten mě podvádí. Kdo mě prosí, ten mě nepříjmá. Kdo mi zpívá chvalozpěvy, ten mě nenávidí.

Znám učení zdejších farizeů a proto slyšte jak se věci mají. Neboť překroutili jste si všechno pro záměry své... a tak staré již není živé, aktuální... malomocenství zmutovalo... přizpůsobilo se a starý lék není již tak účinný.

Kdo dává, rovná se tomu který krade, neboť krást či dávat může jen zloděj.

Kdo se modlí, rovná se tomu který hřeší, neboť hřešiti či modliti se může pouze Ďábel.

Kdo se postí, rovná se tomu který se přežírá, neboť přežírati či postiti se může jen nenasyta.

Kdo se zříká, rovná se tomu který dychtí, neboť dychtiti či zřeknouti se může jen pijavice veliká.

Kdo miluje, rovná se tomu který nenávidí, neboť nenávidět či milovat může pouze zlý.

Kdo odpouští, rovná se tomu který se mstí, neboť mstít či odpouštět může jen uštknutý.

Kdo hledá, rovná se tomu který zahazuje, neboť zahazovat či hledat může jen lakomec.

Kdo učí, rovná se tomu který poskvrňuje, neboť poskvrňovati či učiti může jen lhář a věděti může jen had... a tak stávají se z pacholátek zdejších hríšníci a vyděděnci království.

Kdo vede, rovná se tomu který svádí, neboť svésti či vésti vás může pouze slepý.

A nakonec... kdo mluví ten mlčí, neboť mluvit může pouze němý.


A opět nebyl pochopen... dav šokovaných spílal jemu... a pokoušel jej...

Dej nám znamení! Prokaž nám, kdo jsi... a budeme tě následovati

A tehdy promluviv:

Promluvím a ztratíte duši... zmlknu a propadnete hned soudu.

A pak odešel tam, odkud přišel...

No a máte to :-). Docela mě napadlo... pěkně to vytříbit, zestručnit... tedy ze všech těch textů, co jsem z toho zdroje zveřejnil, vybrat jen to čisté, a pěkně to vytisknout, aby byl taky trochu poprask. Možná by se pak i náhodou našly někde zakopané texty, které to popisují podobně :-). Ale nechce se mi. Je to moc práce a já nemám potřebu. I tato škola je moc až moc vykecávací... možná ji trochu překopu.

Slepý Osel & Obyčejná Nula


[Zpět] - [Tisk]

16.12. 2003