Vývar z kydacích vidlí

Zpověď prasete v žitě [Zpět] - [Tisk]

Dnes bych vám chtěl něco upřímně říct... Něco, co nikde v žádné knize nenajdete. Něco, co se vám nebude zdát ani možné ani spravedlivé... páč, až naleznete co jste hledali, budete se velice divit... a budete si přát, abyste nikdy nenalezli. Proto slyšte čím budete muset projít. Abyste, až tím budete jednou procházet, mohli se o něco opřít, abyste věděli... to co se vám děje je správné.

Proč to píšu... neboť vy nevíte co hledáte... myslíte si, že něco získáte.... že nakonec je to stav extáze a blaženosti... že dosažení božství, vědomí dokonalosti a nesmrtelnosti je to, co vás naplní... učiní spokojenými a šťastnými... něco naprosto fantastického... A proto slyšte následující pravdy. Možná je teď nebudete chápat, budou se vám zdát absurdní, ale jen si je zapamatujte, neboť jednou budete chvalořečit tomuto textu. Jednou budete říkat ten Slepý Osel to viděl...

Ten kdo opravdu najde bude zděšen. Bude si přát, aby nikdy nehledal... všechny cíle se rozplynou a dostaví se nikoliv radost z úspěchu, ale prázdnota... vše pozbyde smyslu... nebude tu nic, co by vás těšilo. A proto slyšte.

S dosažením božství přichází to největší utrpení.

S dosažením vědomí dokonalosti přichází ta největší frustrace,

S dosažením vědomí nesmrtelnosti přichází to největší zklamání a samo bytí přestává mít smysl.

Není větší nudy než být dokonalý. Není většího utrpení než vidět... a není většího prokletí než být nesmrtelný.

Toto jsou poslední stádia ega. Konečně je na vrcholu avšak jasně vidí... že si spíš jen nakálelo do hnízda. A tehdy se vám budou všichni čerti vysmívat... teprve nyní jste připraveni jej poprvé odložit. Ale zapomeňte na to, že tím něco získáte... že vám bude extaticky. Extáze je jen sen. Vězte, že hledat můžete jen to co nepoznáváte... to je to tajemství... až to poznáte zjistíte za jakým nesmyslem jste se to hnali a jak to bylo celé absurdní... A věřte, že vám bude spíš nablití.

Víte co je tím motorem, který to všechno žene vpřed? Jaký je ten iluzorní účel? Je to sen o dokonalosti. Zdokonalovat se dají jen iluze... dokonalý sen neexistuje... s dosažením dokonalosti vám bude nejhůře jak jen vám mohlo kdy být... jasně budete vidět co jste zač! A budete mít problém přijmout odpovědnost za to všechno, co jen kvůli vám bylo vykonáno na tomto světě. Dopadnou na vás miliardy hříchů... miliardy ohavných skutků, jež s láskou nemají nic společného... kvůli vám žere buňka buňku... jasně uvidíte, že život je jen jedna velká mizerná válka... nejkrutější věc co byla kdy stvořena... jen proto, abyste mohli říci vy to své "jsem". Jasně uvidíte, že vše je prázdné a bude vám z toho velice smutno... neexistuje štěstí, neexistuje láska, neexistuje svoboda... nic, za čím jste se hnali... oč jste usilovali... a neexistuje nic před čím jste utíkali.

Proto vám závidím. Vaše bytí má smysl. Když najde chudý korunu raduje se víc, než když bohatý vyhraje auto. Věci mají smysl jen pokud je vykupujete za úsilí. Ten kdo po ničem netouží... co mu přinese radost? Ten jež o nic neusiluje... jak může dojít úlevy a orgasmu? Proto vězte, že není potěšení bez úsilí. Představte si člověka, jež přes den nosí malé boty a trpí... jen proto, aby večer mohl tyto boty sundat a radovat se z úlevy. Kdyby nosil boty co ho netlačí... nevěděl by nikdy co je to ten pocit úlevy. A tak život je tu proto, abyste cítili tu úlevu při smrti. Trpíte, protože toužíte po požitcích. Proto blažení jsou ti, jež žili v těch nejnuznějších podmínkách, v tom největším utrpení... pro ně je smrt orgasmem.

Skutečně šťastní jsou ti, jež nevědí... skutečně naplňováni jsou ti, jež jsou napjatí. S vyvanutím úsilí a napětí přichází rozpad. S vyvanutím touhy mizí krása, ale i smysl vašeho života. A tehdy na vrcholu... budete snít o prostotě a chudobě... budete závidět všem těm, jejichž kroky mají pro ně ještě smysl. Budete závidět těm, jež usilují... těm začátečníkům... jež něčím a pro něco žijí. Budete závidět něvědomým a snícím...

Položte si otázku... kde se berou pořád ty nedokonalé duše? Kdo stvořil Ďábla... kdo vymyslel karmu... kdo mluvil v ráji ústy hada... pro koho to celé absurdní divadlo je? A naleznete spoustu děr... spoustu... až dospějete ke zděšení. Všechny teorie, a náboženství padnou... a v uších vám bude znít... ten jež pozná pravdu bude nazván Synem nevěstky.

Pěčlivě si přečtěte tyto tři věty :

Všechno je tak jak vy chcete, neboť vy v podstatě jen trpící bohové jste. Utrpení a požitky jsou dvě strany jedné mince. Hledat můžete jen to co ještě neznáte.

Proto všechny vaše řeči o čemkoliv, ať už krásném nebo škaredém, prozrazují jen vaše utrpení.

A co bych vám řekl nakonec? Neposlouchejte mě! Já v podstatě nic nevím.

Slepý Osel


[Zpět] - [Tisk]

14.12. 2003