N U M E R O L O G I E

Numerologie vám pomůže získávat hlubší vhled do své osobnosti a rovněž do osobnosti lidí, jejichž rozbor si uděláte. Například můžete zjistit, proč se příliš nesnášíte s některými lidmi, nebo důvod, proč vás jiní přitahují. Dokážete rovněž lépe poznat sebe sama, což je koneckonců klíč k úspěšné komunikaci. Nejharmoničtější osobností je ten, jehož číslo osudu a číslo osobnosti je obojí sudé nebo liché. Možná že můžete poněkud pozměnit formu svého jména nebo doplnit iniciálu, abyste své jméno změnili na sudá nebo lichá čísla, která budou harmonovat s vaším číslem osudu. To umožní energiím těchto dvou čísel, aby lépe spolupracovaly, čímž se běh vašeho života stane plynulejším. Numerologii můžete také použít k tomu, abyste zvolili to nejpříhodnější jméno pro podnik, který hodláte založit, pro dítě, pro svůj dům nebo pro rockovou skupinu vašeho mladšího bratra. Některá čísla (zvláště osm) ideálně vyhovují podnikání, jiná (například devět) jsou velmi tvůrčí, ale potřebují nějakou solidní oporu, jako je síla vůle nebo rozhodnost (v takovém případě je třeba pečlivě posoudit čísla vnějšího sebevyjádření a skryté podstaty). A pokud by jste pak chtěli ještě zjistit něco i o svém minulém životě klikněte na mou starší stránku : Kniha minulých životů.