Promluvy

Nejvyšší poznání [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

To před čím utíkáte to vás dožene a pohltí. To proti čemu bojujete se zdokonaluje, vyvíjí a nakonec vás přemůže. To co odmítáte se rozrůstá. To oč usilujete se vytrácí.

A teď nejvyšší pravda a lék na všechno... trnitá cesta do ráje...

To co příjmáte mizí...

Přijmete-li hněv zmizí... bojujete-li proti němu, posíláte mu energii. On žije z vás! Neodejde dokud ho nepřijmete nebo dokud se nenakrmí. Je to váš odmítnutý syn, váš výtvor, který ve vás vzniknul. Peklo vyvolalo jen situaci... tvůrcem všeho je vaše vědomí. Pokud tvoříte ze strachu, hněvu a nenávisti... vyrobíte asi co! Jen posílení toho všeho. Pokud nenávidíte souseda, vytvoříte masivní plot... ale to jen umocňuje nenávist nic se tím neřeší! Pokud nenávidíte skupinu lidí vytvoříte pro ně o to tvrdší zákony a co oni udělají? O to více se budou bouřit. Pokud máte strach vytvoříte co nejděsivější zbraně, a tím uvalíte strach na celý svět! Co se tím vyřešilo? Nic! Strach jednotlivce se akorát rozmnožil na miliardy lidí a Lucifer slaví triumf.

Takže cesta je přijetí.

Přijmi utrpení a utrpení zmizí. Přijmi rakovinu a rakovina zmizí. Přijmi smrt a staneš se živým. Přijmi otroctví a staneš se svobodným. Přijmi nebezpečí a budeš žít v míru, přijmi hněv a budeš šířit porozumění... vzdej se a jsi volný.... vzdej se a jsi volný... vzej se a jsi volný... Přijmi svou nevědomost a staneš se moudrým...

Jsou to věci veliké a mocné. Divím se že to nikdo ještě nedefinoval.

Jednou štěstíčko napsal své krátké evangelium :

Na počátku je vždy pravda, ujme-li se pravda vyrůstá ve svobodu, ta pak rozkvétá v lásku a láska vydává plody života.

Každý žijící tvor přichází na svět zkrze neposkvrněné pannenské lůno přírody a otcem jeho vědomí je Duch svatý. Duch svatý je pak přirozené vědomí všech bytostí, darované z lásky stvořitelem, zaručující svobodu vlastního bytí a radost z vlastní existence. Účelem života je tedy oslavit sebe sama. Proto jsme v pravdě svým vědomím všichni Synové Boží. Člověk pak byl učiněn k obrazu Boha, čili jeho vědomí má ve své přirozenosti božské schopnosti.


Kladu důraz na tu svobodu. Nemůžete být svobodní pokud věříte lžím. Máte v hlavě spousty lží. Co je to lež? Všechno napsané a vyslovené. Proto nemůžete dosáhnout svobody. Cesta vede zkrze pouhé prožívání. Přesun od přemýšlení o prožitcích k prožitkům samým. Každý tvor má právo si cokoliv prožít podle svého a neměl by být označován za blázna, hlupáka a špatného jen proto, že věci cítí jinak. Proto vám říkám že se přít můžete jen o názorech a jen o myšlenkách. Vezmu-li oheň a popálím dva lidi, nebudou se přít o tom jestli oheň pálil nebo ne. Hodím-li tisíc lidí do vody nikdo nemůže popřít že voda je mokrá. Ale mohou se hádat o tisících myšlenkách. Proto je cílem těchto stránek přivést vás jen k prožívání... čehokoliv. Jen to přijměte jako děti. Děti nemohou utéci... třeba zapláčou ale tím zůstanou svobodné. Vy se dáte do boje a začnete potlačovat či utíkat. To nikdy neskončí, dokud jednou nepřijmete utrpení a svou smrt.

Dám vám techniku velkou techniku, zajišťující vám svobodu kdekoliv a kdykoliv. Techniku jež přemůže peklo a změní svět.

Představte si svého ducha jako jasného okřídleného tvora v nebesích kde má naprostou svobodu, kde je bezpředmětně příjmán a milován, kde mu nic nehrozí a kde není utrpení... jen širý volný prostor naplňující vás extází jako byste byli v náruči milující matky. S každým nádechem jakoby se vaše křídla zvedala a s každým výdechem jako by byla v záběru, klesala by a vy byste letěli výš a výš. Jasně to cítíte... (pomůže představa že ty křídla máte místo paží. V duchu cítíte napětí svalů jako byste létal pomocí svých paží.) Tuto techniku je nutno nejdříve jakoby nastartovat do podvědomí na suchu... a pak postupně aplikovat do každé činnosti. Začněte nejprve na těch činnostech ke kterým máte největší odpor. Uvědomujte si při nich ten dech i ta křídla i tu volnost ducha. Duch je volný... vždy byl, spoutáte ho jen předsudky. Emoce jsou ovlivněny věděním na kterém lpí ego. Takže když se ego něčeho bojí... spoutá ducha... a vy trpíte. Trpíte proto abyste byli zkroceni a sloužili egu. Trnitá cesta není boj... není to vůle.. je to vzdání se a přijetí. Přijetí utrpení, smrti, rakoviny... čehokoliv. To ego rozcupuje a vy se stanete volnými. A když se duch stane volným, začnete se měnit, začnete vyzařovat lásku a porozumění... tyto změny budou partné... uvidíte... není třeba meditovat... vše příjde samo jen udržujte tu techniku... dýchat se musí pořád... usínejte s tím, probouzejte se s tím, pracujte s tím... píle přinese veliké ovoce...

Zkuste a uvidíte brzy se celý svět změní.... to je nejvyšší revoluce. Vaše vnitřní revoluce. Svět je takový jaký ho vidíte vy, jaký ho chcete vidět, nebo jak ho máte vidět abyste byli vy ti lepší. To je peklo. Ono dodává ty informace co je správné a co ne. Ten kdo se řídí v tomhle strachem a hlavou... šíří jen peklo. Srdce vám řekne vše. Dělejte si všichni naprosto co chcete. Svobodný člověk není schopen zabíjet... pouze milovat, zpívat, šířit vůni extáze.

Neříkám vám tohle je strom, tohle je květina, tohle je krásné tohle je bílé, tohle je svaté a tohle je správné... podívejte se a prožijte si to sami... a já vás nebudu soudit. Copak je nějaký obraz svatý? To vám může říct jen hlava... a co srdce? Květina se srdce dotýká více... obraz nevoní... nerozesmívá tváře... nepoteší vaši přítelkyni. Doneste ji krucifix... a co se stane? Doneste ji květinu... a co se stane? Kde je tedy Bůh? Proto vám říkám... jste dokonalí, svobodní, není třeba se přít. Změňte svůj dům, pozdravte od srdce sousedy... a uvidíte ty změny... najednou budete mít domov, krásné město, nádhernou zemi, skvělý život. Budete naplnění. Vyzařte to... nežebrejte... první krok musíte udělat vy. Jsou to maličkosti, které dokáží ty největší změny.

Máte na to mé požehnání.

Knihy vás okrádají a dělají z vás hlupáky. Spalte to! Spalte to a prožívejte si tu pravdu sami podle sebe... buďte jedineční... po obloze létá kamenná ryba... nic není nemožné... vy jste Bozi. Hrajte si... knihy píše Lucifer. Neskládejte si poklady ve své makovici... naplňte svá srdce. Na to stačí i prostý život bez vzdělání. Není důležité o cestě umět hovořit a cestu znát, ale prožívat její každý krok. Abyste našli Boha musíte najít sami sebe! Cesta k němu směřuje zpět k vám samotným! Všichni jste na správném místě... už jste v cíli... víte to? Jen se rozezněte přesně tam a mne už nebude zapotřebí. Kam chcete utéct před smrtí? Svým staráním a duchovním konáním se okradete jen o život. Oslavujte to že vůbec jste! Máte tu mnoho přátel, ale přátele si děláte sami. Zmizí-li odmítání... jste všude jako ve své rodině. A mou rodinou je každý kdo činí vůli Mého Otce = každý kdo je sám sebou a svobodně koná byť by to byl jen pekař. Objevte přirozenou práci která vás naplňuje tím, že lidem prospíváte. Daně... lidem neprospívají... koho rozesmějí? Proč se tu navzájem týráte. Vaše sobectví je to největší peklo na celé zemi. Podělte se o práci, a uvidíte kolim času vám zbyde na zábavu. Stačí vyrábět jen skutečné hodnoty. Televize vás nepohladí... uvědomte si to a mně už nebude zapotřebí.

A na závěr bych dodal nejrychlejší meditaci.

Nesoustřeďte se na vnější věci, nepozorujte svou mysl, nesnažte se o nějaký cíl. Jediné co udělejte sedněte si v míru se sebou samým a jako byste vpluli do lůna matky kde je vše ok. A teď ta pointa. Zcvrkněte se na miniaturní bod a propadněte se do svého středu... poblíž srdce... ale tam uvnitř... a uvidíte... najednou bude ve vás celý vesmír... jde to rychle... tam uvnitř pak není starostí ani myšlenek a všechno je jasné... jako byste neměli vůbec hlavu. Odpadne třeba i hodinové pozorování mysli... stačí udělat šup... a dál si můžete hrát jak chcete... nechte se unášet... dokud nedojdete k velkému strachu... z nebytí. Umřete. Nejde to snadno... ale přijměte to... a dostanete se za Mystickou smrt.

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

01.07.2003