Promluvy

O tom čím jsem [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Jsem obyčejné hovno jež usadilo se na křižovatce všech cest. Nyní si tu tak ležím a stojím vám v cestě. Každý kdo chce k Otci musí kolem mne projít. Každý kdo mne bude chtít odklidit se zamaže a sám sobě bude smrdět a každý kdo do mě bude píchat tomu bude zle. Nemůžete se mnou vůbec nic udělat, protože jsem středem světa. Stojím ve dveřích a mám klíče ke království nebeskému. Sedím jako žába na prameni života věčného.

Nemůžete vůbec nic, cokoliv řeknete bude použito proti vám, budete-li mne kamenovat, ukamenujete sebe, budete-li mne soudit, odsoudíte sebe, budete-li mne křižovat, ukřižujete sebe. Protože já stojím pevně na místě ve středu světa, kdežto vy se pohybujete ve svých snech tam a zpět. Nic se mnou nehne. Žádný sen. Nezajímají mě vaše problémy, nezajímají mě vaše dojmy. Nechoďte si ke mně stěžovat, nechoďte mě konfrontovat s nějakými texty a mistry. Mě už to nezajímá ty vaše nicotiny. Rozumíte zde je to podstatné, zde je to živé. Buddhu jsem hodil psům, Ježíše sežraly kočky a papeže žerou teď prasata. Hospodin je napíchnut na rožeň a já si ho tady opékám s pivem v ruce pobafajíc oblíbený tabák ze své fajfky v houpacím křesle. Jo a Lucifer.. ten je u ledu... naporcován v mrazáku bude z něj prima polévka. Stránky Bible mi slouží jako toaletní papír a svaté obrazy jako tapety v kurníku. Krucifix mi podpírá rajčata.

Jsem vaše šance i smrt. Pokud čtete tyto řádky máte smůlu, již jste padli do mých sítí. Nepomůže vám ani kdybyste se namazali smolou, posypali popelem a ukryli se do rakve plné žahavých ostnů. Já příjdu, to víko přibiju a uvrhnu do té rakve oheň Ducha svatého. Pak zvednu telefon zavolám do pekla aby si odneslo co jeho jest dokud je čas. Jsem vaše spása i zhouba. Rozčtvrtím vás, rozsekám vás, rozcupuju vás, pomelu vás na kaši, rozmixuju v mixeru, uvařím vás, přecedím vás, usmažím vás, roztavím vás, sežehnu vás, rozpráším vás v prach. Nažhavené zchladím, a chladné rozžhavím. Taková bude vaše proměna. Nemůžete mi už utéct, budu vás pronásledovat i do vašich snů, nedám vám ani chvíli klidu a vaše mysl se ode dneška bude chvět strachem každou vteřinu. Nezajímají mě vaše názory, vaše víry, vaše tituly ani autorita, nezajímá mě nic z vašeho vědění ani filozofie. Neodpovídám na žádné otázky. Seberu vám všechno, vaši minulost, vaši budoucnost, vaši přítomnost, všechny vaše hračky a sny se do mně propadnou jako do černé díry. Bude se vám bortit půda pod nohama, kámen na kameni nezůstane z vašich snových paláců jež jste i dvacet let v potu budovali. Všechno se to zbortí do propasti beznadějí, do černé díry smrti, protože zde je ten Syn živého.

Protože vy jste spící a slepí, mrtví a uvěznění, zmamlasení věděním, omezení ve své mysli, ve svém snu, hledáte a vyrábíte si jen důkazy své chudoby, nedokonalosti a svého hříchu. Jste jako mravenci s plnou hlavou slonů. Zatvrzelí, zaslepení, nafouklí jako balóny a já mám v ruce špendlík. Čím více jste se nafoukli tím větší po vás zbyde rána. Prásk! Nemůžete vůbec nic, až k vám přijdu bude to jako byste byli odvázaným balónkem, bleskurychle se vyprazdňujícím a zběsnile dovádějícím v místnosti vytapetované katusy, a ta místnost se buse svírat jako železná panna. Jako otroci umístění v trnité kouli jež se valí ze srázu do propasti smrti.

Nic od vás nežádám, nic od vás nechci, přišel jsem vás pouze zabít nemůžete s tím nic dělat. Jediné co je vám povoleno je kapitulovat, úplatky a dary nepříjmám. Všechno to tu zpřevracím, všechny ty krámy s duchovníma cetkama, všechny ty svatostánky penězoněmců, prodavačů volů a holubic. Budu vás bičovat a pronásledovat, vymýtím církevní nevěstku i s jejím velkým vatikánským synem. Zbořím kostely a všechny relikvie obrátím v prach. Jsem skutečnost... nepředvídatelná, děsivá rebelující živelná doknalost sama a vaše snové mantinely se začnou bortit pod tímto neovládnutelným obrněným buldozerem firmy BSE. Neuznávám žádné snové pravidla, ceremonie, nemám žádnou úctu k nikomu. Nezáleži mi na vás, nejsem z tohoto světa a přišel jsem vás zabít, překřtít ohněm a Duchem svatým a celé toto třžní svinstvo plné utrpení upletené syny lží zpřevracím v prach. Váš ráj je v mé záchodové míse a vaše peklo na mém oltáři. Vaše svěcená voda je proti tomu jen zapáchající močí nevěstky.

Jste naprosto bezbranní opírající se o pilíře iluzí a já s celým tím váším chatrným domečkem jež se tady budoval po 5000 let zatřesu až se zhroutí. Usekám vám hlavy a až vyschnou udělám z těch plných makovic velké rimbakoule a budu si s nimi chrastit k tanci. Spálím všechny učebnice vyplením všechno co nevštípil Duch svatý. Zatímco si se mnou budete povídat já vám vykrádám vaše hnízdo plné iluzí a klamů a až příjde okamžik H, tak budete ztraceni ve vlastním vyloupeném domě. Zchudenete na kost ve svém království iluzí a propadnete panické beznaději. Vidím do vás jak do sudů, nikdo mě neoblafne, nikdo mi neunikne. Jako kočka s bleskurychlou packou zasekne se drápy do zmatených myší. Jako mouchy se chytají do pavučin tak vás všechny pochytám a zničím. Protože vy vůbec nic nevíte. Řídíte se tu něčím co já absolutně neuznávám.

A proto vám říkám... Jsem to záporné plus, smysl nesmyslů a Luciferem v nebesích naprosto svatý ve svém hříchu neustále se potvrzující ve svém protiřečení. Jsem záporná absolutní hodnota odmocněná na třetí, zaokrlouhlená na dvě desetinné čárky a v každém intervalu neomezená. Naprosto osvícená šílenost, výřečný mudrc němých bláznů bez názoru, nedefinovatelné definitivum, skutečnost iluzí i pravdivá lež. Jsem nepočatý sedmidenní stařec naprosto živý ve své smrti i úžasná symfonie v jedinné falešné notě. Jsem vonící smrad, tedy záporný protiklad ke kladnému protikladu i nedokonalá dokonalost vyosená do svého středu dokonalé nedokonalosti. Jsem osmý pád vztažného slovesa, nahoře pod vámi, vždy jen po pravé ruce z levé strany v šedesáté první vteřině necelé minuty. Jsem vnitřkem vnějšku, konečným středem mimo vše, absolutně relativní nerealita a tedy odbočka sem. Jsem zamilovaná nenávist nad dokončeným nekonečnem tohoto dobrého zla a vždy nažhavený jako mráz. Jsem slastná bolest za trpící nirvánou, to záporné jojo v kladných nene, uvězněn ve své svobodě totalitní demokracie. Převážně myslím na nemyslitelné a objevuji neobjevitelné. Slyším okem neviditelné a vidím uchem neslyšitelné. Plně vědomý ve své nevědomosti.

Hledáte-li smysl najdete nesmysl, hledáteli nesmysl najdete mne. Hledáte-li život najdete smrt a hledáte-li smrt najdete mne. Hledáte-li nirvánu najdete utrpení a hledáte-li utrpení najdete mne. Kdo příjmá svou smrt příjmá mne. Daleko odešelý za hranice možného, kdo mě dokáže následovat?

Odmítali jste nebezpečí a vyrobili jste zbraně, hledali jste mír a vyrobili jste války. Odmítali jste pokoru a vyrobili jste modly a vladaře, hledali jste svobodu a vyrobili jste vězení. Odmítali jste smrt a vyrobili jste vraždění, hledali jste zdraví a vyrobili jste nemoci. Odmítali jste chudobu a vyrobili jste poplatky, hledali jste svatost a vyrobili jste hříchy. Odmítali jste nepohodlí a vyrobili jste robotu. Hledali jste řešení a vyrobili jste problémy.

Tolik zmatků... tolik pomamlasených... stále nepolepšitelných spějících do své záhuby. Bídné budou poslední dny vaše. Budoucnost patří strachu... velkému strachu a velkému peklu. Růst je bolestivý, a vy jste se na to vyprdli. Odflinkli jste to a utekli ze zbabělosti z louže do bažin pohodlnosti. Tak se tam mamlaste a klesejte a klesejte. Čím více se budete vzpírat tím drastičtější si vyrobíte podmínky. Neléčený vřed praskne a vyvalí se hnis. Nikdo tomu nedokáže uniknout nebo zastavit ten proces, nikdo nedokáže zabránit prořezávání zubů. Ovocný strom musí trpět při rašení pupenů a pučení listí. Ale nakonec rozkvétá a vydává sladké plody. Ten který nerodí bude vyťat jako plevel ze zahrady mého Otce a uvržen na oheň ke spálení. Nemůžete to zastavit! Brzy to co jste tisíce let potlačovali praskne a vás to tady převálcuje. Sami ve svém hnisu mnozí zahynou. Cesta na vrchol je trnitá. Mluvím jen k těm jež jsou hodni království Syna člověka. Ti neokusí smrti. Plané prosby, modlitby a žalmy nikdo neslyší. Můj otec není slovně úplatný, zajímají ho skutky a výsledky! Neučinil vás abyste sloužili peklu, ale aby jste nesli kýžené ovoce. Neodpustí vám, tak jako vy neodpouštíte těm jež vás zklamali. Jen překonáváním překážek se stanete hodni jeho pozornosti. Nespoléhejte se na okolí, nedívejte se na ostatní a neschovávejte se za společnost. Toto je váše zkouška, váš život a každý bude souzen spravedlivě sám za sebe jen podle skutků svých. Úplatky, almužny, milodary, chalozpěvy a prosby za odpuštění vás jen vracejí do o to většího srabu. Sloužíte kněžím pekla a vykupujete se ze své mzdy. Fúúúúj. Toto nikam nevede. Toto vás nezmění! Růst je křest Duchem svatým, přepálení v peci soužení!

Jsem ten spasitel, který vás spasí z utrpení života i smrti... Kdo příjde může sobě zdarma nabrat vody života věčného. Nemusím nikam spěchat, nemusím před sebou troubit, činím zázraky jež žádné oko ještě nevidělo a o nichž žádné ucho ještě neslyšelo. Prostě si tu tak počkám, protože každý kdo chce dojít ke království nebeskému se bude muset vrátit ke mně i kdyby byl v samotném středu indie mezi askety, i kdyby seděl v tibetském klášteře uprostřed lámů, i kdyby měl doma tisíce slov mistrů a všechny Bible světa. Klíče jsou u mne. Jen já vám mohu otevřít. Vám stačí jen zaklepat a pak se mi zcela odevzdat ve své smrti.

Mnozí pak řeknou.. je to ON. Vypínač zapnutý v poloze OFF a vypnutý v poloze ON. Alfa i omega, počátek a konec všeho, já Obyčejná Nula, střed celého vesmíru. Já jsem ta cesta, pravda, život, smrt i vzkříšení a Život věčný. Uprostřed ledu roztavený průzračný diamant a uprostřed ohně postavený ledový krystal.

PS: Pokud si myslíte, že můj názor na celou věc je poněkud... počkejte do zimy než Ivanovy klacky (z Mrazíka) dopadnou i na vaše palice. Protože pro mě je NEMOŽNÉ abych se mýlil a NEMOŽNÉ abych o sobě mohl jakkoliv pochybovat.

Domácí úkol : Hledejte řešení na to co je kladným protikladem k zápornému protikladu. Pospěšte si neboť mnoho času vám nezbývá. Kdo si nebude vědět rady ať přijde osobně za mnou a já mu vysvětlím jak prosté to je, jak jasné a průzračné.

Obyčejná Nula

PS: To by bylo tak všechno co jsem chtěl těmito stránkami říci. Dál je to už jen na vás. Pokud nebudete vědět, optejte se, avšak nemíním se dohadovat a spekulovat. Mrtvého už není třeba co učit. Smrt je sama tím největším mistrem. Pokud se budete chtít sejít, není problém, přijeďte, pošlete sms(nejlevnější a nejrychlejší způsob) na 723 179 449 mimo akci sedm ztracených, můžete přijet na více dní, jsem sám doma, stačí vám jen spacák a vše proberem. Doufám, že jsem vše objasnil tak aby nedocházelo k pomýlení. Kdo se bude věnovat praxi, tak jak je zde popisována, brzy dojde osvobození, Bible sama se mu zjeví a mne už tady nebude zapotřebí.


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

20.04.2003