Promluvy

O odhodlání [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Jak praveno bylo:

Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryto v obraze světla Otce. On se zjeví a jeho obraz je skryt v jeho světle.

Abyste pochopili jak to funguje musím použít věci z vašeho světa. Představte si to tedy takto.

Otec je film, Syn(vy) je jen jeho obraz na zdi klamů, Duch svatý je světlo promítačky a Karma (žádostivost či touha) je ten motor co to udává do pohybu.

Ale ta promítačka není klasicky tak jak si ji představujete. Otec je malinkatý kulový bod (Mluvíme na nemateriální úrovni!). Nejmenší ze všeho a uvnitř něj je to světlo Ducha svatého. Kolem nic jiného není. Žádný film se neodvíjí, světlo je uzavřeno v tom bodě. To je to velké nic na počátku. Obyčejná Nula. Je jen Otec nic jiného není. Pak přijde to podivuhodné... Otec se nechá napálit a začne tvořit. Jak se to stane? Náhoda... prostě se to stane. Tak jako se stalo ve vašem mozku že jste pomyslili na první myšlenku. Tisíce impulzů a nic, a pak tisící první impulz a z nuly se stává jednička. Tisíce spermií a nic a tisícátá první spermie probíjí vajíčko a nastává dělení. A je tu první vědomí.. první myšlenka... Otec a ten se chce vidět, zhlédnout ve své dokonalosti a tehdy řekne Budiž světlo, rozdělí se ve velkém třesku stane se propustným a světlo Ducha svatého se rozšíří do okolí a dopadne na zeď klamů. Zeď klamů si můžete představit jako stěnu vjemů, mediální obrazovku na vnitřní straně koule. Otec je střed všeho a obraz, zvuk, hmat a všechno je kolem něj. Otec se nehýbe, ale obraz se hýbe. Otec je statický obrázek, ale díky rychlosti promítání se jeho obraz jeví jako film. Ve skutečnosti neexistuje žádný čas. Čas je jen klamem. Otec je statický, nesmrtelný ale Syn tedy jeho obraz se na zdi hýbe. Díky Synovi se Otec může prožívat, avšak zakletý v čase. Ta zeď je rovněž součástí Otce. Lze to pochopit na oku. Oko ma čočku a sítnici. Co vzejede z tak malého bodu v onisku čoky, je pak vnímáno jako prostor :-). Je to prima hra. Otec si sám "zakřičí" a sám se "uslyší". Tak jako vazba mezi mikrofonem a reprobednou. Vždy tato vazba dosáhne jen určité frekvence. Přesně takové jak to hučí ve vašem "mozku". Tak rychle si Otec hraje. Vídí se a slyší se a nahmatává se v takové frekvenci. Takže se nadechněte... celá vaše mysl je uvnitř, první a poslední myšlenky. Nikoliv myšlenky jsou v mysli, ale mysl je v myšlence... první a poslední myšlence "já". Nic kromě této malinkaté snící iluze není. Celý vesmír je uvnitř ní.

To jsem vysvětloval v úvodním článku. Otec je tedy snící nic. Je to smrt všeho, nicota, prázdnota, ale na zdi je jeho život. A tak se stal vězněm svého díla. Je v tom zakletý, zapoměl na sebe. Prostě byl obelhán vládcem temnot a nyní slouží jeho zábavě. Čerti mají šou a dělají si ze Syna fackovacího pajduláka a Duch jim na to musí svítít. Zničíte-li světlo, pak zmizí navěky i Syn i Otec i celé nebe i celý svět klamů ze zdi. Ježíš říká, všichni se rouháte duchu, a proto se film stále odvíjí a tento sen nekončí. Vytváříte další a další pokračování tohoto filmu, protože vaše štěstí je jen v budoucnosti. To je velká karma celého vesmíru(tohoto snu). Jedno velké šťastné zítra. Sjednoťte se a poznejte že vy a Otec jedno jste a pak poznáte že jde jen o váš film a už nebude třeba pokračování. Přestaňte se honit, jste jen obraz, Otec je dokonalý! Jak se obraz může stát filmem? Uvědomte si to, a přestaňte se přikrášlovat a vylepšovat, a utrpení Otce skončí současně s vaším i s utrpením celého vesmíru.

Problém je, že Syn nezná Otce. Všichni ti co hedají nějakého Boha bloudí. A proč?! Protože neví co hledají. Nikdo neví co má hledat, ale miliardy lidí se posedli hledáním a odříkáváním modliteb k nějakému snu. To je komické Bůh hledá sám sebe, to je k pláči. A tak jedni řvou cesta vede tudy... a druzí že nééé, ale že cesta vede tudy... a třetí že všechny cesty končí u Otce. Všichni se mýlí. Všechny cesty vedou jen do pekla protože Otec je jejich výchozím bodem. Všichni tu roztáčejí karmu a uvězňují Otce. Rozdělují svět proti sobě a kvůli svému strachu a víře se chopí zbraní a v nenávisti zabíjejí své bratry. Pochopte, že vám tu vaší víru nikdo nebere. Jděte a podejte realizovaný důkaz. Jedině tím zavřete hubu ostatním, odstraníte jejich pochybnosti a osvětlíte cestu jasným světlem! Neztrácejte čas slovními přenicemi ani válkami. Jste jak kouhoti na hnoji! Pokud do jednoho roku nedojdete spasení, vyprdněte se na to, protože tato vaše víra byla klamná. Jdětete dál, hledejte dál! Pochopte, že tu nejde vůbec o nějaké vaše "já" a jeho skutky. Obraz se nemůže stát filmem i kdyby se rozkrájel a nemůže poskvrnit Otce hříchem i kdyby se se rozkrájel. Syn může poznat Otce jen skrze světlo Ducha svatého. Jen to světlo spojuje Syna a Otce. Ale to by se mu Syn nesměl rouhat a lpět na svém Synovství na svém "já". Tvrzení Já a Otec jedno jsme je mylný.... ve skutečnosti musíte škrtnout to "já" a pak se to stane! Vy však kvůli tomu "já" roztáčíte karmu Otce, kvůli svému egu uvalujete utrpení na Boha a tedy celý vesmír.

Proto vám říkám, že nikdy Otce nenajdete, protože to vaše "já" je překážkou! Byli jste oklamáni, žádný hřích neexistuje. Jste jen fackovacími pajduláky v této hře. Jste jen slzou a vězením Otce i Ducha svatého. Co vás žene, co hledáte? Hledáte naplnění, hledáte ten klid spokojených a dokonalých! Hledáte blaženost, nesmrtelnost, nirvánu a vrcholné štěstí, které nikdy neskončí. To všechno už máte, ale nevíte o tom! Není to nikde zítra, nemusíte pro to nic udělat. Stačí tomu jen ustoupit z cesty! Poznejte sebe sama! Poznejte Otce!

Jak postupovat? Vzdejte se sami sebe, všeho svého zítřka, svého života a svých snů na té zdi. Dokud tu bude vaše "já" tohle nikdy neskončí. Zabijte ego, nechte ho umřít na kříži. Podvolte se, vzdejte se. Přijměte smrt svého "já" a Otec se zjeví! Vy však utíkáte protože vás žene strach o život pomíjivých a prázdných obrazů zdejších! Váš majetek, je jen mámení obraz, všechny co vám dodávají smysly není skutečné! Není!!! Je to výsledek zdi klamů!

A kvůli obrázkům ničíte Otce. Peníze je obrázek, Piccasso je miliardový obrázek, manželka je obrázek! Je to jen bídný sen Otce! Vzdejte se všeho. "Buď vůle tvá a jen tvá" Ustupte Otci z cesty! Jděte na poušť všech smyslových požitků i strachů!

Proto vyžaduji naprosté odevzdání a naprostou odhodlanost. Když řeknu zabijte své dítě, musíte jej zabít, když řeknu prodejte všechno a peníze hoďte do septiku, uděláte to jako by nic, když řeknu skočte ze skály uděláte to s radostí. Není to kvůli mně, ale je to kvůli Otci. Nepodvádíte mě, ale Otce! Pokud si za sebou zanecháte jakýkoliv most, jakoukoliv pojistku, jakoukoliv kotvu a pojítko s tímto světem, nemá cenu abych vás učil. Je to ztráta času. Budete muset projít tím největším ohněm jaký jste možni snést... ten oheň vás spálí! Už tu nebudete. Už tu bude zcela jiná osobnost, úplně nová entita, Otec sám. Žádná minulost, žádná budoucnost, žádná smrt a žádný život. Prostě pokud za sebou zanecháte stopy, pak není možné provést kompletní transformaci! Budete vymrštěni z ohně jako trosky, protože vaše pojistky vás ztáhnou zpět. Tu nejde o to, jestli to uděláte nebo ne. Jestli když vám řeknu jděte zabít své dítě, tak vás nenavádím k vraždě. Jde o to jestli přijmete toto odhodlání, jestli vůle Otce je přednější než vaše lpění. Vyžaduje to naprosté odevzdání! Prostě vezmete kudlu a půjdete na své dítě a v momentě kdy se zapřáhnete vás zastavím. Pokud na to nemáte zůstaňte doma.

Pokud si budete chtít vyzkoušet jaké to je, pusťte si film Lesní Duch, pak si dejte nějaké psychidelikum a vyražte o půlnoci sami do hlubokého lesa. Pokud to přežijete, pak mě nepotřebujete, pokud ne, pek mě taky nepotřebujete a pokud se na to necítíte, pak vám mohu pomoci. A pokud jste nikdy psychedelikum neměli, tak to ani nezkoušejte, protože jdete na jistou smrt.

Cíl je jediný, položit "já" na kříž. Pokořit vlastní strach. Jak to budu dělat já s vámi? Jako v bavlnce. Prostě vezmu sklapel a odříznu od vás minulost, budoucnost i přítomnost a postavím vás do tohoto okamžiku mimo čas, a mimo prostor, mimo smrt i mimo život. Tehdy se Otec zjeví. Takto to vypadá jako že o nic nejde. V podstatě je to jednoduché a nevyžaduje to žádné úsilí. Ale vy nevíte co to s vaším "já" učiní za čurbes a jaké ono zbraně používá. Jakmile zavětří, že se mu bortí základna začne vás děsit a bombardovat obrazy, zvuky, tělesnými symptomy. Budete se dusit, budete zvracet krev, budete trhání šelmami, zaživa propícháváni ostny, budou se vám zjevovat démoni, zkrátka budete mít halucinace tak živé a děsivé, že se to nezdálo ani těm nejzkušenějším narkomanům. Je třeba jen jediné pokořit strach svého "já". To já se bojí smrti jako čert kříže. Pokud zklamete... pak umřete. Pokud nezklamete tak se zjeví Otec a zrodí Kristus. Bez přípravy nemáte šanci.

Pokud se bojíte... pak zkusíte hódně. Čím je váš strach menší, tím je to snazší. Stačí prohlédnout jen tu základní iluzi vlastního "já" i jeho zbraní a bude to jako procházka růžovým sadem. Prostě při prvním útoku ega ho usmažíte a jste doma. Pokud ho hned na začátku neusmažíte, pak vás čeká težká schíza. Protože vše narůstá geometricky. Buď se poddáte a rozpustíte, nebo budete semleti v kávomlýnku strachu. Výhodou zde je, že můžete kdykoliv přestat, což se o narkomanech říct nedá. Mnoho lidí zažívá deprese a schízy při svých meditacích a nikam se nedostanou, protože se ztotožňují se svým "já" chtějí ho prorvat do nebe, osvítit a očistit. Proto dostanou přes prsty, za toto své pomýlení. Čím více jste viděli hororů, čím více symptomů nemocí znáte tím hůř... mysl a fantazie bude použita proti vám. Žádné měšťácké duchovní turisty a sběrače zážitků do svého albumu pýchy neberu, protože skončí v Bohnicích a já za katrem. Proto kladu důraz na odhodlání a na přípravu. Ono na té akci vzroste odhodlání jakmile ucítíte ten svěží závan... jakmile vstoupíte do proudu, pak už nespadnete nikdy zpět. Už vás nikdo nikdy neoklame a nebude trvat dlouho a stanete se realizovanými. Je to snadné pro bdělé lidi, stačí být bdělý a prohlédnout klamy smyslů a tím vždy odhalit ego. Naučím vás jak rozpustit žádosti a jak povolit otěže Duchu. Stanete se volnými jako ptáci. Začneme pomalu, po troškách od základů a půjde to rychle... tajemství úspěchu spočívá v pozornosti. Každý kdo není schopen položit svou duši na oltář Otce a vzdát se své existence v jeho prospěch, bude trpět dokud mu to nedojde! Třeba i tisíce životů. Počet těl zde nehraje roli. Až se vzdáte svého ráje, své dušičky umouněné, pak vás světlo pohltí zpět.

Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím? Které jest přikázaní první ze všech? Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého. To čiň, a živ budeš.

Vidíte? Nic o pomyšlení na svou dušičku a její dokonalost, nic o pomyšlení na příbuzné či jídlo, mzdu a vlastnictví tu není. Není tu ani slovo o vašem tělu ani o vaší existenci... coby snu... coby obrazů na zdi klamů.

Ozázka: Ale proč, proč Bůh tvoří... jaký to má smysl tato hra plná utrpení?

Odpověď: Syn se ptá... proč Otec tvoří, jaký to má smysl? Tato otázka nic nevyřeší. A proč? Protože sen(Syn) se ptá.. proč ten můj tvůrce(Otec) sní? To se muže ptát do aleluja. Ale aby dostal sen odpověď musel by Stvořitele-snílka probudit. A co se asi stane pak se snem? A proto se sen svého zániku bojí... a tak se rozhodl tvořit raději něco pro zajištění svého pokračování, tedy pečovat o svůj život zdejší a roztáčet nekonečnou karmu celého vesmíru. No a tak se Snílek(Otec) nemůže nikdy dříve probudit... je v komatu a celý vesmírný sen trpí! Tento svět je černá noční můra Otce! Co je tedy nutné aby se Snílek probudil a sen(život vašeho "já" ve vesmíru) zmizel? Musí se to "já" stát naplněné, úplné. Naplněný sen totiž neexistuje. Co je úplné odchází do království nebeské nicoty. Avšak vaše "já" hledá to naplnění ve své existenci a tedy v něčem jiném, nestálém, a pomíjivém! A tak pečuje o svůj život, o své zdraví, o své vlastnictví o své hospodářství, o svou kariéru... Ale sen není a nemůže být nikdy dokonalý, každý sen jednou skončí. Stačí Snílka probudit. To se stane tak, že se vaše "já", že se ten sen vzdá sebe sama, svého života i existence. Probuďte stvořitele, vzdejte se sama sebe. Vy jste zakletí stvořitelé(tedy jeho Obraz, jeho Syn, jeho "já") v jeho snu. Vy Bohové jste! Stačí to jen poznat!!! A přestat s tím duchovním šaškováním i s tím materiálním šaškováním!!!!! Uvědomte si, že prodáváte Boha peklu!!!!!!!! Není žádná karma ani žádný hřích, ani žádný minulý život, jen jedná velká černá noční můra a zlý sen který se zdá Bohu! Ten je tak doblblý věděním, že zapoměl na své probuzení! Je v komatu někde na pekelném ÁRU díky vám a našeptávači ho nepřestávají balamutit! Tak jako vy když se potíte v hrůzostrašných snech plných iluzí... tak se potí Bůh díky vám... až se probudí... oddechne si. Vy mu v tom však bráníte existencí vašeho "já"!

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

21.04.2003