Výtrusy jedné prašivé Huby

Aneb proč není v ráji WC! [Zpět] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Od církve

Mohu se vás velebný Otče na něco zeptat?
Ptej se synu.

Komu sloužíš?
Sloužím jen svému pánu Bohu.

A kde sídlí tvůj Bůh?
Přebývá v nebesích.

A kde jsou ta nabesa?
(Ukáže toužebně prstem nahoru.)

A má tě tvůj Bůh rád?
Ano... jako svého Syna, jako sobě oblíbenou duši!

Tak proč si tě nevzal už dávno k sobě domů?
To je rouhání!

Ne to není rouhání. Rouhání je když zpíváte "Pane bože pomiluj nás a slituj se nad námi."
Okamžitě poklekni před Bohem a pros upřímně za odpuštění!

No tak co je? Proč nepoklekáš?
A před kým?

Před Bohem přece!
A odkud zrovna teď přišel?

Každý se musí poklonit našemu milujícímu Pánu a stvořiteli!
A kdo to nařídil?

To je Zákon Boží!
A kdy ho vyhlašoval? Co platilo včera nemusí platit dnes. Ať mi dá znamení pokud ještě existuje a je to bez řečí. Ať poručí nemluvňátkům aby se sami za sebe zde poklonily. Ať poruč holubům a mouchám aby na svaté relikvie nekáleli.

To je rouhačství? Největší hřích!
Však ve vašem zákoně je že Bohové jsme a že se můžeme rouhat Synu i Otci i Ježíši ale ne Duchu svatému.

Tebe snad poslal sám Lucifer!
Tak hele. Pokud někdo vydává zákony, musí dohlížet na to aby se jimi lidé řídily. A pokud se jimi neřídí musí je soudit a trestat. Ale Bůh nesoudí žádného ne? Kdo vede však knihu hříchů? Ne snad samo peklo? Tam najdete i vydavače všech zákonů i trestů. Pokud je Bůh jedno velké musím! Pak nemohu žít radostně ani svobodně a přeji si být příště raději Orlem než dostat dar pichlavých okovů!

Antikrist!!!! (Zahání jej biblí, křížem a svěcenou vodou.)
Co chceš s tím dřevem a s tou nečistou vodou? Kdo s čím zachází (strach) tím také schází! Klaníte se jen těm kteří vás nemilují a které sami nemilujete. Odkdypak se dítě musí klanět matce a milenec milence? Pokud jeden lásku neprojevuje a druhý ji jen předstírá... Kdybyste jen trošku přestali myslet na sebe, uviděli byste že to Bůh i Lucifer se klaní a slouží milencům i nevinným.

***

Existuje Bůh?
A existuje strach?

***

Pozoruje a hodnotí nás někdo shora?
A proč by se vás měl někdo bát?

***

Tak kdo nás potom posílá do pekla!
Vy sami.

***

A do nebe?
Nikdo.

***

Jsi ty spasitel?
A jsi ty hříšník?

***

Kdy ses narodil?
A kdy jsi umřel?

***

Co je po smrti?
A co je tady a teď?

***

Kdo tě sem poslal?
A čeho se bojíš nejvíc?

***

Proč jsi přišel?
A proč odcházíš?

***

Odkud jsi přišel?
A kam utíkáte vy?

***

Proč jsi nepřišel dřív?
A proč jste na mne čekali?

***

Proč Bůh stvořil tento svět?
Aby se bavil tím jak se peklo bralo vážně.

***

Kde je království nebeské?
A kde nejsi ty?

***

Kdy příjde na svět ráj?
A kdy přestaneš snít o sobě?

***

Jaký je největší zázrak?
Být bez sebe v sobě.

***

Která cesta vede k Bohu?
A která vede mimo něj?

***

?!
A na kterém místě je Bůh teď?

***

?!?!?!
Nehledej cestu k Bohu, neboť ty sám jsi cestou Boha.

***

Jaké je pravé náboženství?
To které za sebou zanechává jen samé Bohy nebo rozkvetlou zahradu.

***

Tedy?
To nežebrající a nestrádající.

***

A kde ho máme hledat?
V pohlazení matky, nadšení skladatele, v peru básníka, v dudách dudáka, v motyce rolníka, v jehle švadleny, ve lžíci zedníka, v hadru uklízečky, v organizaci mravenců, v píli včel a ve zpěvu skřivanů.

***

Jak se stát svatým.
Vrať se raději domů... tam je tvé svaté místo.

***

A kde je můj domov?
Tam kde nemusíš dbát na svou pověst ani před Bohem.

***

Dej nám znamení ať víme kdo jsi!
(Prdnul si) Všichni se tak hlasitě začali smát, že celé peklo náhle zmizelo.

Od duchovňáků

Jsi ty probuzený?
Spícího by ses na to neptal.

***

Co je Buddha?
Nesmysl.

***

Kdo je to Buddha?
A kdo ti dává příkaz abys viděl, slyšel... kdo ti dává příkaz abys byl unavený, smutný, radostný, vzteklý, zamilovaný, ustrašený... a kdo ti dává příkaz aby jsi dýchal... aby jsi se ptal dřív než to vyslovíš?

***

Co je zen?
Dělat to.

***

Existuje pravda?
A můžeš se dotknout nějaké lži?

***

A jak to teda všechno je?
A co tak není?

***

Jaký je smysl veškeré existence?
Zasměj se od srdce a uvidíš.

***

Jak máme poznat pravé učení?
Spočiň mezi dvěma slovy.

***

Jak vykonat dobrý skutek?
Zapomeň na zlo.

***

Jeden to má a druhý to nemá! Co ty na to?
Nerozumím slovu druhý a proto mít a nemít stalo se absurdní.

***

Jak se nejrychleji osvobodit?
Ukaž mi svá pouta a povím ti.

***

Jak mám odčinit svou kramu a všechny své minulé hříchy?
Pusť to z hlavy.

***

Proč stále na světě existuje nenávist?
Na čem ti hodně záleží?

***

Jak šířit dobro?
Přijmi sám sebe.

***

Jaký má život smysl?
A co nemůžeš dělat po smrti?

***

Proč je na světě tolik zla?
Vzdej se strachu.

***

Jak najít tu svou cestu?
Učiň krok a povím ti.

***

Ukaž mi nejkratší cestu.
Přestaň hledat.

***

Jak správně meditovat?
A na co myslíš když zrovna tlačíš tuhou stolici ven?

***

Co nejvyšším cílem duchovního snažení a zážitek realizace?
Uvidět své vlastní hovno.

***

Jak svobodně žít?
Dělej to co nemá žádný smysl.

***

Co je pravé naplnění?
Rozkvetlá zahrada zahradníka, vidět radost v srdci každého koho potkáš ať ho znáš nebo ne.

***

Co je osvícení?
Poznání, že na všechny bytosti svítí slunce stejně aniž by je milovalo a aniž by tím usilovalo o nějaké zásluhy.

***

Od lidí

Proč si lidi nadávají?
Nehledej štěstí venku.

***

Co mám dělat?
Nikdy víc.

***

Co je správné?
Nedělej si starosti.

***

Proč na světě lidé hladovějí?
A kolik tobě nestačí na výplatu?

***

Co je to neštěstí?
Dívat se druhým do talíře.

***

Co je to štěstí?
Nečekaný host.

***

Jak potrestat zloděje a vrahy?
A kdo by okrádal a vraždil lidi kteří ho příjmají se vším všudy?

***

Jak soudit přestupníka?
Upeč mu koláč s čistým srdcem a dej mu z něj najíst.

***

Proč mě nikdo nemá rád?
Kolem ledu vytváří se chlad. Žebráka nikdo neobjímá, ale písničkáře hostí davy.

***

Proč mě lidé podvádějí?
Protože máš nedůvěřivé oči a jedovatý jazyk.

***

Proč mě lidé okrádají?
A na co ti jsou věci zdejší když jsi v ráji?

***

Cože?
Z otevřené dlaně se nedá krást.

***

Je sex hříšný?
Zeptejte se matky když kojí jeho následky.

***

Pochází manželství od Boha?
A Adam a Eva byli snad před Bohem oddáni?

***

Ale svatba je jen symbolický akt spojení!
Proč by se ptáci z nebes vraceli do svých starých klecí na zemi aby je před lidmi symbolicky spojili?

***

Ale to by kvetla nevěra!
Milovaný člověk nemůže být nevěrný i kdyby chtěl. Zbav se sobectví a uvidíš.

***

Tomu nerozumím!
Protože jsi skutečně nemilovala.

***

Obyčejná Nula

PS: Až budu zase jednou na třešních vezmu si i notes, a pak tu něco zase přidám.


[Obsah] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

08.06.2003