Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Jak je to tedy s Technikou orgasmu? Proč ji už na těchto stránkách neuvádíš? "Tato šance se už nebude opakovat, brzy bude svět převeden do jiného stavu, všechny stopy budou zahlazeny. Již nebode žádné učení vydávající svědectví. Vše bude zničeno, neboť čas se naplňuje a mnozí jsou blízko odhalení. Proto je nutno postavit vše znovu v naprostém zapomění, aby peklo mohlo být i nadále zachováno." Můžeš k tomu něco víc? Pavel.J.

Odpověď:

Jak je to tedy s Technikou orgasmu? Proč ji už na těchto stránkách neuvádíš?

Uvádím jen techniky, které lze aplikovat masově a kdekoliv, techniky jak udržet bdělost v autobuse, při cestě autem a pod. K čemu je pak technika orgasmu, když zbytek dne je člověk nevědomý? Proto rozvíjím nejprve ty základní věci zaručující bdělost v každém okamžiku. Na technice orgasmu není nic zvláštního ani se nijak za ni nestydím, ale je pouze doplňková. Lidé by se v ní snažili najít dočasný útěk tak jako nacházejí v drogách. Stali by se závislí na extázi. Nyní jsou závislí na kapkách... co by s nima udělaly kýble? Na další práci by se vykašlali.

"Tato šance se už nebude opakovat, brzy bude svět převeden do jiného stavu, všechny stopy budou zahlazeny. Již nebode žádné učení vydávající svědectví. Vše bude zničeno, neboť čas se naplňuje a mnozí jsou blízko odhalení. Proto je nutno postavit vše znovu v naprostém zapomění, aby peklo mohlo být i nadále zachováno." Můžeš k tomu něco víc? Pavel.J.

Máš jen jednu šanci. Všechno co jsi poznal bude smazáno. Proto se místo tebe narodí zcela jiná osoba v úplném zapomění. Není žádná duše která by kolovala zrozením a smrtí. Nejde tu však jen o tebe. Dnes máš odpovědnost za celý vesmír. To že ty nedosáhneš nyní realizace může zapříčinit zrození miliard budoucích trpících bytostí. Když dosáhneš realizace... ty miliardy trpících od tebe nevzejdou. Přerušíš řetěz karmických příčin a následků nutných pro znovuzrození nových trpících bytostí coby jeho následujících článků. Jasný? Buddha to tak vidí. Proto je jeho soucit hlavním motorem k tomu aby porazil máru.

Obyčejná Nula


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

28.05.2003