Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Co mohu pro tebe udělat. Jak pomoci ostatním.

Odpověď: Nemůžeš pro mě ani pro jiné nic udělat, cokoliv činíš, činíš jen pro sebe. Prohlédni to. Proto spas sám sebe a spasíš všechno. Pokud však nemáš odvahy, pak budeš muset až do smrti pomáhat ostatním, aniž by se cokoliv změnilo. Neboť pokud tu jsi, je tu i peklo a peklo plodí peklo. Proto každý kdo by vzal učení zdejší, okopíroval jej, vytisknul za peníz levný kdekoliv na tiskárně a podal jej těm posledním toho zásluhy budou veliké. Neboť kdo z těch připravených a posledních by měl na knihu? Proč živit zloděje a pijavice zdejší? Proto pošlete to těm posledním, nemocným a umírajícím, bezdomovcům, žebrákům těm ve vězení, těm zklíčeným, zmateným a zklamaným, těm sebevrahům a zakomplexovaným. Tam začněte, neboť oni jsou připraveni to přijmout a vštřebat, protože závoj iluzí z nějakého budoucího štěstí se jim právě zhroutil. Jen oni mohou porozumět a uslyšet, jen oni. Nikoliv bohatí spokojení a mocní... Nehažte tedy perly před svině a nedávejte svatého psům, neboť je zašlapou do bahna, otočí se a roztrhají vás. Neboť jim rušíte kšeft. A mnozí zblednou závistí jak veliké činím zázraky. Bohaté činím chudým, a chudé bohatým. Hladové činím sytým a syté hladovým. Velké činím malým a malé velkým. Plné činím prázdným a prázdné plným. Vnější činím vnitřním a vnitřní vnějším. Podstatné nepodstatným a nepodstatné podstatným. Živé činím mrtvým a mrtvé živým. Nemocné činím zdravým a zdravé nemocným. Dobré činím zlým a zlé dobrým. Dávající činím lupičem a lupiče činím dávajícím. Boha činím Ďáblem a Ďábla Bohem. Oko činím okem a ucho činím uchem atd.. A ještě mnoho jest zázraků kteréž činím, ale nebrali by toto stránky konce.

Obyčejná Nula


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

11.04.2003