Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Jak máme poznat to pravé učení, toho pravého mistra? Pokud mi dokážeš tohle vyvětlit uleví se mi.

Odpověď: Nemůžeš poznat pravé učení, když jsi nepoznal pravé mlčení. Nemůžeš poznat pravé naplnění, když jsi nepoznal pravou prázdnotu. Nemůžeš poznat všechno dokud jsi nepoznal nic. Nemůžeš poznat mistra dokud jsi nepoznal sám sebe. Proto mnozí z vás bloudí, mnoho falešných mistrů je zde a svodí mnohé. Mnoho mistrů vás vylepšují, vám dávájí a prodávájí, ale málo je těch kteří vás ubíjejí a vám berou. A povězte mi, kdopak platí loupežníkovi a vrahu svému? Jen děti království nebeského. Jen ti jsou mne hodni. Cožpak jsem vám neříkal že je jen jediný pravý Kristus váš? A ten je v nebesích. Kdo hledá ten najde. Osvobození je cesta trnitá. Trnitá v tom, že se nic nemusí dělat. Kdo dokáže nic nedělat dokázal vykonat to největší dobro, to největší a nejvyšší dílo ze všech. Jedině tak, že zde již není co dál konat, lze poznat že veškeré dílo bylo završeno. Při rozpoznávání mistra tedy postupuj takto. Množí se mi starosti a povinnosti, nebo se mi ulevuje? Musím si slovo kupovat a tedy zachovávat tisíce a jednu starost o peníz, nebo toto je mi odpuštěno. Musím cvičit a trýznit se, nebo se má radost i bez tohoto znásobuje. Tam kde jsou povinnosti, pravidla a nařízení, tam nemůže být svoboda ani mír. Veškeré učení dávající vám cíl, učení počítající s cestou a časem k tomuto cíli, učení nedokonalých individualit je učení pekelné a nikdy nemůže přinésti ani kapku extáze, kterou obnáší království nebeské hned teď a tady. Proto přijďte vy všichni jež jste na sobě pracovali a obtíženi jste byli starostmi a já vám zdarma ulehčím a spočinutí vaším duším dám.

Obyčejná Nula


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

10.04.2003