Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Zajímalo by mě jak vidí mesiáš :-) sex.

Odpověď: A je to tady. Sex a hřích. Kdo vyrábí hřích? Církev. A proč? Kdo vyrábí nemoci? Farmaceutické firmy. A proč? Kdo vyrábí peníze? Banky. A proč? Kdo vyrábí zákony? Politici. A proč? Vše je stejná hra. Každý má jiný trumf ale pravidla jsou stejné. Vykořisťování.

Ale zpět k sexu. Abych ve vás vyvolal provinění, a aby to bylo velice účinné a pasovalo to na co nejvíc lidí jakou činnost životní vybrat? To co přináší radost všem bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení, politické orientace. Vládcům i poddaným. Sex.

Okdud víš co je sex, okdud víš co je hřích? Od Otce nebo z knih? Co je správné a co špatné odkud pochází ten soud? A ten kdo soudí musí být souzen stejným soudem. Tak sám ze sebe vyrobíš hříšníka. Hospodin vůbec nic takového Adamovi neříkal. Radujte se a množte se... nic o hříchu tu není.

Sex není ani takový ani makový. Sex prostě není. Jasný? Je to jako chodit na záchod nebo jíst chléb. Kdo z toho má výčitky? Ikdyž jsou takoví, třeba v jedné zemi je zakázáno pšikání, prý hrozí nebezpečí vypšiknutí duše dřív než dojde očištění od hříchů.

Takže nevinný při sexu, nevinný bez sexu. Osvobozen od tužeb, pak je sex jako každá všední činnost. Nepřitahuje ani nevězní nemusí se odčiňovat a odpuštění si kupovat od pokoutných prodejců Božích. Ten kdo bojuje jen sám se sebou vytváří si sám své peklo. Masochista a ono se mu to líbí. Vytvořit si zákazy a pak je porušit a pak to odčinit... hlavně že se Ego baví.

Stačí být bdělý. Být úplný. Pak není ždáný konatel a není žádný hřích možný. Pak není ani touha ani vášeň.

Jsou lidé, kteří neměli v sexu štěstí. A tito frustrovaní lidé začali hledat ze závisti důkazy. A kdo hledá najde, a tak chtěli kazit radost. Chtěli se mstít. Vyhlásili sex za špinavý, a tím se odsoudili k celibátu.

No a dnes to má mnoho odvětví. Někteří se sexem bojují. Hledají hadí sílu, drží celibát. A jiní zase si se sexem hrají a vyhledávají jej. Cvičí tantru a dělají různé výstřelky.

V každém případě všichni jsou zajatci sexu a nikdo z nich se od něj neosvobodil a nad něj nepovznesl. Nikdo jej netranscendentoval. Ani umělci, ani skladatelé ani lidé duchovní. Sex je tvořivá energie. Jediná energie. Do třinácti let se nabíjíte, a pak se vybíjíte. V jistém věku nemáte co vybíjet a vše začne chátrat. Mnozí tupci si pomysleli, že budou-li vybíjet málo budou žít déle.

Jak jsem již řekl sex není. To co si každý představí když řeknu sex... to je jeho obrazem i jeho utrpením. Pacholátko je v tom nevinné. Co si představí asi taková církev? Jen to o čem sama sní. Každý si představí jen to o čem sní. Proto ti jež potlačují si představují orgie v takové barevnosti až se toho sami děsí. Ale pravdou je že v klášterech to jenom fičí. Nikdo nedokáže zničit sex. Musel by zničit sám sebe. Tak jako když zničíte elektřinu žárovka zhasne. A tak se našlo provizorní řešení. Uteklo se k homosexualitě, protože o tom se v Bibli nemluví. Bratr má milovat bratra.

No a pornoherci, si zas představí stupídní rutinu. No a já si nepředstavím nic. Jen ozvěna mi zazní... s..e..x... zvuk... být tady a teď znamená zmizet. A když jsem zmizel nemůžu hřešit ale všechno jsou skutky svaté. Ikdybych byl v orgii s pěti ženami. Ženy příjdou a odejdou. Tak jako slunce zapadá a vychází. Není tu žádná touha podržet, hromadit, vyhledávat. Prostě je to záležitost těla. Já nejsem ani tělo ani duše ani mysl. Jak by mě to mohlo poskvrnit? Já a Otec jedno jsme. Sex se ukojil sám, nesloužím mu. Příjde žena nebráním se, odchází-li neprosím. Tak jako pes. Dám mu hračku hraje si, vezmu mu hračku nepláče. Nesrovnává to co je s tím co bylo a co by mohlo být. Je zbaven soudů hodnocení. Prostě vidí objekt reaguje a zkoumá. Objekt zmizí netrápí se, protože on je stále zde. Jak by mohl poznat že objekt zmizel? Mezi odchodem starého a příchodem nového není žádná mezera, kdo toto uchopí, nebude trpět. Stále bude co zkoumat. Stačí pohnout okem, mrknout a je tu úplně nový svět. Nuda je možná jen v představě. Utrpení je možné jen v představě. Žádostivoust a touha je možná jen v představě. Bytí je možné jen v představě. Hřích je možný jen v představě. Sex je možný jen v představě. Probuďte se.

Obyčejná Nula


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

19.03.2003