Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Hodláš založit nějakou sektu klášter dodžó?

Odpověď: Copak jste vážně tak slepí? Nikdy jste z dodžó neodešli. Nemůžete odejít. Vám se však nechce cvičit, marníte čas, protože následujete a posléze otročíte nejprve svým žádostem. Utíkáte od nirvány ke svému peklu. Sami si přikládáte na oheň jež vás spaluje. Vytváříte nekonečnou karmu tisíce bytostí. Zrušte nejprve své náslilím vynucené hranice a uvidíte Buddhu. Zrušte hranice mezi sebou a světem a uvidíte dodžó. Zrušte hranice mezi dvěma lidskými srdci a až zmizí vztah, tedy láska či nenávist uvidíte království nebeské. Já a Otec jedno jsme. Není zde žádná hranice žádný vztah. Žádná úcta, žádná pokora, povinnost, pravidla omezení.


[Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

19.03.2003