Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Díky za "nakopnutí", Obyčejná Nulo! Tvé výtvory si s radostí přečtu. A co se týče té pouti i když bych někdy rád něco takového prožil, cítím, že zatím pro to nenastal čas. Život mne momentálně nese jiným směrem. O prázdninách budu pracovat na zahradách v rámci školní praxe, se svou partnerkou si budeme užívat sami sebe. Možná jsem svou odpovědí na test vytvořil zdání, že jsem někdo jiný, než ve skutečnosti jsem. Kdo že jsem/ne-jsem? Jsem trochu jiným vyjádřením a projevením Toho, než jsi ty. Rád a záměrně si pěstuju své ego. Ale ne vždy. Nejsem příznivcem jen Ne-Bytí. Líbí se mi rytmus mého života jsem- ne-jsem - jsem - ne-jsem - jsem....... Prostě nic zvláštního. Obyčejná nula, šest, osm, deset, dvacet pět.. a když mě to nebaví, nebo se v tom ztrácím... tak zase ta obyčejná nula..... Jsem rád individualitou. A teprve díky ní si můžu hezky vychutnávat tu univerzalitu. Je to úžasné.... jaká nádherná hra je život.... Nejsem pořád bdělý, už vůbec nejsem duchovní.... prý mě často pokouší Ďábel.... hmmm...... ať si..... dělám co umím.... věřím v dokonalost všeho. Před pár lety jsem se snažil dosáhnout osvícení, ne-bytí, rozpuštění ega.... pak mě život zanesl na jinou cestu...... Začal jsem být zase jedinec, individualita.......... Taky mám rád tantru- pracuji rád s tělem, hmotou, energií.... s tím teprve začínám.... jdu do světa, mezi lidi, do společnosti. Z řádu do chaosu a konečně trochu poznávám ne-řád. Z jeskynního askety a poustevníka se ze mne stává člověk společenský..... Každý den je naprosto jiný než předchozí, už není možné svému životu vnucovat nějakou disciplínu, měním se a měním a měním.... Pořád. Nevím, kdo jsem, nevím kam jdu a na nic se už neptám, protože by mi odpovědi stejně na nic nebyly..... dříve to bylo na zešílení, od letošního roku už je to docela v pohodě, líbí se mi to...... Transformace....... Anebo jen obyčejná dětská hra... to je Jedno..... Na ty otázky v testu jsem tak odpověděl proto, že jsem vycítil, že bys rád slyšel odpovědi tohoto druhu.... Jsem rád, že jsme si mohli vyměnit trochu pozornosti a energie. Cítím, že mne k tobě něco tak trochu přitahuje...??? Jsi zajímavé stvoření.... jako všechno ostatní.... končím, bude zvonit na hodinu... Místo pozdravu ti posílám představu ....kýblu vody vylitého na hlavu.. na nepohnuté hladině ticha... což by asi prospělo nám oběma. S´iva

Odpověď:

Díky za "nakopnutí", Obyčejná Nulo!

Copak lze někoho nakopnout?

Tvé výtvory si s radostí přečtu. A co se týče té pouti i když bych někdy rád něco takového prožil, cítím, že zatím pro to nenastal čas.

Pokud nastane čas, pak nastane i utrpení.

Život mne momentálně nese jiným směrem. O prázdninách budu pracovat na zahradách v rámci školní praxe, se svou partnerkou si budeme užívat sami sebe.

Pokud nacházíš v užívání štěstí, pak užívání jednou skončí. Protože užívání probíhá jen ve vztahu k věcem nestálým.

Možná jsem svou odpovědí na test vytvořil zdání, že jsem někdo jiný, než ve skutečnosti jsem.

Netvořím zdání, nesoudím ani slova ani své sny. Také bych mohl říct, že jsi třeba ty mohl vytvořit ve mně zdání o tom kým nejsem :-).

Kdo že jsem/ne-jsem?

"Kdo" je nesmysl je to individualita. Násilné hranice. Kdo a co... zastupují jména. Zastupují soud. "Jsem a ne-jsem" je druhý nesmysl který se z toho odvíjí. Ptáš se sám sebe, lež ptající se lži, dostává lživou odpověď a vyhlašuje ji za pravdu. Lež která vyhovuje lži je pravda. To co napomáhá snu ve snu je skutečnost a tedy pravda. To co vede k probuzení je nutně proti snu a tedy není to ani pravda ani lež.

Jsem trochu jiným vyjádřením a projevením Toho, než jsi ty. Rád a záměrně si pěstuju své ego. Ale ne vždy.

Pěstuj pečlivě. Co je zralé odpadá. Co je úplné odchází.

Nejsem příznivcem jen Ne-Bytí. Líbí se mi rytmus mého života jsem- ne-jsem - jsem - ne-jsem - jsem....... Prostě nic zvláštního.

Jak se ti může líbit nic zvláštního?

Obyčejná nula, šest, osm, deset, dvacet pět.. a když mě to nebaví, nebo se v tom ztrácím... tak zase ta obyčejná nula.....

Baví nebaví to je otřepaná volba hladových a trpících otroků.

Jsem rád individualitou. A teprve díky ní si můžu hezky vychutnávat tu univerzalitu.

JO. V oddělenosti si můžeš vychutnávat jednotu. Tak to další odnož fantasmagorií typu jak zažít Boha. Hlavně že je ten kdo si to vychutnává.

Je to úžasné.... jaká nádherná hra je život....

Život je strádání. Jak řekl Buddha. A jak říkám já, stála bitva mezi nádherou a nenádherou. Stály útěk, lpění a strach že nádhera bude brzy zničena.

Nejsem pořád bdělý, už vůbec nejsem duchovní.... prý mě často pokouší Ďábel.... hmmm...... ať si..... dělám co umím.... věřím v dokonalost všeho.

Věřit nestačí. Ten kdo věří trpí. Tam kde je věřící tam je i hřích.

Před pár lety jsem se snažil dosáhnout osvícení, ne-bytí, rozpuštění ega.... pak mě život zanesl na jinou cestu...... Začal jsem být zase jedinec, individualita..........

Nesnažil ses správně. JE snadné bojovat za své cíle, ale mnohem težší je se jich vzdát.

Taky mám rád tantru- pracuji rád s tělem, hmotou, energií....

S čím že pracuješ? Možná se svými představami. Hlavně že existuje konatel. Mám rád... to je hezké utrpení.

s tím teprve začínám.... jdu do světa, mezi lidi, do společnosti. Z řádu do chaosu a konečně trochu poznávám ne-řád. Z jeskynního askety a poustevníka se ze mne stává člověk společenský.....

To ze mě se stát už nic nemůže.

Každý den je naprosto jiný než předchozí, už není možné svému životu vnucovat nějakou disciplínu, měním se a měním a měním.... Pořád. Nevím, kdo jsem, nevím kam jdu a na nic se už neptám, protože by mi odpovědi stejně na nic nebyly..... dříve to bylo na zešílení, od letošního roku už je to docela v pohodě, líbí se mi to......

Ale ty mu vnucuješ a následuješ to co se ti líbí.

Transformace....... Anebo jen obyčejná dětská hra... to je Jedno..... Na ty otázky v testu jsem tak odpověděl proto, že jsem vycítil, že bys rád slyšel odpovědi tohoto druhu....

Zmizí-li odpověď zmizí i otázky.

Jsem rád, že jsme si mohli vyměnit trochu pozornosti a energie. Cítím, že mne k tobě něco tak trochu přitahuje...??? Jsi zajímavé stvoření.... jako všechno ostatní.... končím, bude zvonit na hodinu...

Končím... hezká iluze.

Místo pozdravu ti posílám představu ....kýblu vody vylitého na hlavu.. na nepohnuté hladině ticha... což by asi prospělo nám oběma. S´iva

Představy neposílej, nerad bych abys kvůli mně trpěl.

Obyčejná Nula