Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Ráda bych se tě zeptala, co je to schizofrenie, kam že se to človek vlastně dostane. Měla jsem psychózu z durmanu, ale schizofrenii si neumím představit. PS: Ještě mě napadá jedna otázka vždy, když čtu tvoje věci... píšeš: "Nechte si vyoperovat nádor vědění dobrého a zlého, protože tento nádor ve vašem mozku není váš! Není dílem Otce. A všechno co nepochází od Otce máte vykořenit...." Proč je to Otec, proč to není Matka ??? Díky Alenka PSS: Napiš mi to do sekce zdraví ,ať to nehledám... nirvaně zdar.

Odpověď: Schizofrenie je rozdvojení osobnosti. Má mnoho projevů od lehkých až po těžké. Každé dělení a oddělování, každé pitvání má za následek schizofrenii. Třeba dělit se na tělo a duši, na ego a vyšší "já", na včerejší, dnešní a zítřejší "já", nebo na Karla a Marii. Každé toto rozdělení přináší rozpolcenost a tím i utrpení. Člověk neví kým nebo čím vlastně doopravdy je. V této rozpolcenosti vzniká napětí a z tohoto napětí vzniká neustálý konflikt. Je to žárlivost. Každá taková vnitřní osoba, každé to nějaké "já", ať už se jedná o jakékoliv druh vědomí, či entitu žárlí pak na ty ostatní. Pak usiluje o energii života, o pozornost. Tehdy začíná vnitřní válka. Válka mnoha eg, zápas mnohých "já" usilující o trůn, o nadvládu nad jedním tělem. Každé to "já" chce využívat život a tělo ke svým cílům, a tak se to v takové osobnosti pere. Bytí takové rozpolcené bytosti je naprosto pekelným utrpením. Utrpením jež nezná konce. V lehkých případech, což je tak 80% lidí je však zachována autorita jednoho krále. Čili je tu nějaké základní "já" opírající se o občanku, o vztahy se známými. Toto "já" je nejsilnější, protože je neustále viděno a živeno pozorností okolí. Toto "já" je základní. Proto mnoho lidí schizofrenii ještě obstojně snáší. Říkám to proto, protože každý v této společnosti je schizofrenik. Nemůže být ani jinak, jedině osvícení lidé, osvobození lidé nejsou schizofreničtí. Začíná to zcela nenápadně... hrajete mnoho rolí, používáte mnoho masek. Máte masku v rodině, mezi důvěrnými kámoši, mezi duchovními přáteli atd. Mnoho masek. Osvícený člověk nemá žádnou masku. Nehraje žádne hry, protože on poznal kým je, proč by se pak maskoval? Co mu přinese nějaká maska, nějaký umělý image. Není třeba. On si je naprosto vědom kým je, a kdyby si nasadil nějakou masku, jen by tím své bytí pošpinil a rouhal se mu.

Jak se nám pak schizofrenie rozvíjí. Pokud jste ve společnosti, v neustálem kontaktu, má to tzv. "Královské já" převahu. Problém však nastane, když se uzavřete do sebe, když se ocitnete na okraji společnosti. Tehdy vás nikdo neoslovuje, nemáte-li rodinu a přátele... začne pomalu "Královské ego" ztrácet na autoritě. Tehdy se chopí ihned příležitosti jiné osobnosti uvnitř vás. Mají různé taktiky jak člověka oblouznit. Převažuje zde jakási nevysvětlitelná komunikace. Prostě najednou začne k vám někdo mluvit. Naprosto zřeteleně, může se představit jako anděl, nebo kdoví jaká entita z kdoví jaké dimenze. Jste-li duchovně rozpolceni, bude to duchovní entita, jste li materiálně rozpolceni bude démonská entita atd. Takže žijete-li sami a ještě jste k tomu vnitřně rozděleni, musíte počítat s tím, že vás tahle komunikace postihne. Znám mnoho takových lidí, lidí kteří tvrdí, že jsou médiem, že zkrze ně promlouvají mistři, kteří nemají tělo, ale jsou tu v éteru aby nám pomohli. No a tak je mnoho takových "vyvolených" kteří se "napojí" na až někdy komické názvy bytostí. Je samozřejmé, že je v zájmu toho vnitřního "já" které jen usiluje o pozornost davu, protože ta z něj udělá "Královské já", aby jeho prostupy byly co možná nejdokonalejší "Kristus" už je ohraný... ale co takhle třeba nějaká pohádkově mysticky a legendární bytost. Viděl jsem mnoho třeba "zoro-aster". Co by hvězdný spasitel. Každá entita má mnoho informací k dispozici. Cokoliv jste kdy přečetli a viděli, to všechno máte v paměti. Možná že už ani nevíte, nevzpomínáte si, ale všechna vaše vnitřní "já" mají k tomu naprosto volný přístup. Můžete být konfrontováni nějakými zážitky, o kterých víte jen vy, no a tak postupně budete přesvědčeni o pravosti a vševědoucnosti třeba vašeho, "elementárního mistra". Možná nakonec svolíte aby se tzv. duchovní mistr z jiné dimenze a zatím bez těla vtělil do vás aby mohl jeho prostřednictvím pomáhat jiným. Čili mu svěříte svou energii, vzdáte se mu napospas, a pak se to stane... teprve pak se ukáže co se za úlisnými slovíčky medu skrývalo za parchanta. Proto mnohé zde varuji, aby přestali komunikovat s kde čím, protože zde jde jen o váš vývoj, žádný elementární mistr odkudkoliv, nemá nárok na to aby po vás požadoval nějaké výkony nebo dokonce, aby jste mu ustoupili z cesty a přenechali mu své tělo! Proto zde tvrdím že veškerá komunikace je jen hrou ega. V pravé Božskosti je jen ticho. Žádné vědomí podvědomí a nadvědomí, žádné "já", žádné vize ani představy, naprostá tma a ticho. Beztvarost, bezvukost, nehybnost. Veškerý svědek a pozorovatel zmizel. Je tu jen jednota. Není zde nic co by se mohlo nazvat vědomím.

Samozřejmě že to všichni východní mistři vědí, ale co se děje tady... to nemá ani hlavu ani patu. Dokonce se zde šíří knihy jak se naučit komunikovat s těmito karikaturami vlastního "já". K tomu už nemám slov. Stačí zajít do knihkupectví a deset z devíti knih je o tom, o komunikaci s nějakým "já". Tyto knihy můžete spláchnout do wc. Nikdy opakuji NIKDY vás nedovedou k nirváně. Stále zde budou příkazy a povinnosti... stanete se doživotním otrokem a propadnete peklu. Takže to je má odpověď na druhou otázku kam vede schizofrenie... je to už od samého počátku jen a jen peklo. Mnozí si to peklo vystimulují psychedeliky. Psychedelika oslabí "Královské Já", dokonale vás pomatou, a pak mají ostatní karikatury s vámi snadnou práci. Proč? Protože jste bezbranní. Neznáte sami sebe, a proto s vámi mohou hrát tyhle vypečené hry. Mohou vás vodit po světelných světech. A proč? Proto, abyste si příště vzali zase dávku - jedině tak se ony mohou zase dostat k moci nad vámi k vaši sladké energii. Jedině tak vám mohou kralovat a dělat si s vámi co chtějí. Proč to dělají? Protože chtějí rovněž být. Ony nejsou, nemají žádné tělo, nemohou se nijak projevit, nemohou nic tvořit, a proto usilují o vaše tělo, o váš čas. Vzdáváte se svého života ve prospěch jim! Zahodíte váš vývoj, obětujete vlastní nirvánu, jejich upírským a sobeckým choutkám. Oni nemají právo na žádné tělo. Proč? Protože oni jsou jen karikatury Božského. Jsou to mentální výtvory, neuskutečněných snů, pouhé iluze. Avšak i iluze může žít, věnuje-li se ji čas a energie. Proto by se dalo říct... že si vás potom takové entity pěstují. Zavírají vaše božství do svého chlívečku, a upírsky se na vás přiživují.

Pamatujte si jedno. Je velice snadné získat prostup, stát se jen dobytkem, ale je velice těžké se z toho dostat! To můžete poznat, když začnete z drogami vnitřně bojovat. Tehdy vás postihnou schízy a děsy a nedají vám jen tak pokoj. Tehdy máte už jen tři možnosti, spáchat sebevraždu, najít skutečného mistra, nebo začít pečlivě pracovat na svém poznání. Jen vám sdělím, že to není pak žádná procházka růžovým sadem. Znamená to třeba i několik dní ve schíze a děsu. Nekolik dní neustálého boje, než dokážete udolat tuto entitu. Ona sama odpadne, když ji nebudete věnovat pozornost. Když ji nebudete živit svou energií. Pak odejde nebo i zanikne, ale většinou odejde si najít jiného hostitele. Neustále si lidé vytvářejí nové příživníky. Proč? Protože neznají své možnosti. Každá myšlenka je výtvor, každá myšlenka má tendenci se naplnit, realizovat stát skutečností. Je jedno jedná-li se o bytost, nebo jiný sen. Všimněte si toho o co těmto výtvorům jde. Jde jim o vaši pozornost. Někteří jsou až tak nenasytní, že usilují o pozornost mas. Takové entity se prozrazují tím, že svá média nutí vydávat knihy. Proč tak dělají? Protože čím větší pozornost mají, tím více jsou skutečné... BACHA tedy na to! Zničte to už v samém počátku! Jedna se jen o hru odpadlých eg hledající si svůj dobytek! Jejich počet neustále roste...

Dám tu jeden příběh, aby jste mohli poznat jak to začíná prostup jedné bytosti která se vydává za bodhidharmu.

Jeden mnich žil, dlouhá léta v askezi a poctivě se věnoval cvičení, když tu se jednoho dne před ním zjevil v celé své kráse a světle bodhidharma a řekl mu: "Už dlouho tě sleduji, jsi naprosto výjmečná osobnost, a tvé zásluhy budou veliké. Byl jsem za tebou poslán, kvůli tvé pečlivé práci abych ti pomohl. Nyní už jsi téměř u cíle, zbývá tí poslední zkouška. Pojď tedy za mnou." Mnich ho tedy následoval do éteru. Bodhidharma ho dovedl k velké propasti, kde se zastavil a řekl. "Nyní skoč dolů. Toto je tvá poslední zkouška oddanosti. Touto zkouškou dovršíš svůj duchovní vývoj." Mnich neváhal a skočil... zabil se. Stejný bodhidharma se zjevil rovněž jinému mnichovi v jednom klášteře když vařil polévku jako pára nad hrncem. Tehdy mu řekl to samé, tedy aby ho mnich následoval. Jenže tento mnich byl zenový mnich a tak jen praštil naběračkou přízrak přímo po hlavě a zanadával mu: "Zmiz a neotravuj mi tady poctivou polévku!" Tento mnich se pak stal velkým mistrem.

Ale není to tak vždy. Na každého může platit něco jiného. Někoho si omotáte kolem prstu tím, že mu zalichotíte, a někoho tím že ho poskvrníte. Záleží na jedinci. Pokud jedinec věří ve své vyvolení... pak na to použijí lichotky, pokud jedinec má pocit špíny a chce na sobě makat... pak použijí kritiku. Princip je stejný... dát oběti za pravdu a nabídnout svou pomoc. Cena je však velice vypečená... stačí jen sladká pozornost oběti.

Ke tvé druhé otázce. Proč je to Otec, proč to není Matka??? Otec nebo Matka je jen metafora, samozřejmě Matka je výstižnější, ale používám pojem Otec schválně, protože v bibli se píše o Otci, kdybych zfleku začal mluvit o Matce mohl by někdo zbudovat nové náboženství ve stylu svaté trojice Matka, děti a Duch svatý. Používám tedy termín Otce záměrně, aby lidé textů znalí věděli o čem mluvím, a aby mohli rychleji prohlédnout. Protože církev lid oblouznila Otcem... používám Otce k jejich odblouznění. Obojí Otec a Matka je však jen metaforou... jen dítě pozná skutečný význam tohoto slova. Nelpěme tedy na slovech, poznejme nejprve to co zastupují... pak jich už nebude třeba. Pak konečně zmizí filozofie! Dojdeme-li poznání a skutečného vhledu zjistíme, že v nás Otec i Matka jedno jsou... nikdy spolu nebojovali a nikdy nemůžeme jednoho vyzvedávat před druhým... jinak by jsme tu přeci nebyli my. Filozofické přenice nás vedou jen od tohoto poznání... od poznání vedoucího k nirváně.