Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Ach, jo....

Jsi moudrý už jsem to řek. A já se omlouvám za vše co jsem napsal. Nikterak jsem se nechtěl dotknout tvých názorů. Ani nevím proč jsem to napsal. Prostě zapomeň že jsem to udělal. Možná že jsem jen hledal moudrost.


Co to zase je? Ty jsi ale trumbera.

Ale, jsem unavený a čím víc si tuto únavu uvědomuji tím je těžší. Má únava je temnotou která je vším. Pokud chceš použít mé myšlenky klidně to udělej, ale nezapomeň že já ti dal jen slova. Ale ty víš co to je. Víš že myšlenky jsou jako ptáci. Když se je snažíš chytit, vždycky ulétnou. A tak se jen stále honíš a toužíš některého z nich polapit. Ale když se unavíš a usedneš, ptáci se přestanou bát. Nejdřív přilétne jeden. Usedne na tvém rameni, aby si odpočinul. Pak přilétne druhý a třetí... Nevím proč to dělají, možná chtějí jen zjistit co tam ten první dělá. Je to pouhá hra. A tak je úžasné je nechat přilétat a odlétat. Víš jak je to doopravdy. Já maluji obraz. Obraz, je tím čím je. A když o něm začnu hovořit, lidé se začnou ptát, jaké jsou barvy. Tak jim říkám, že maluji obraz. A oni se zase ptají, proč je v něm modrá a proč je v něm červená. Tak říkám, já maluji obraz. Proč hledíte na barvy. Barvy nejsou důležité. Podívejte se na obraz, na barvách nezáleží. Obraz je tím čím je. Když hledíte na barvy, nikdy neuvidíte obraz. Asi před dvaceti lety jsem si zapsal tuto myšlenku... Myslím na princip zdi. Po tomto světě chodí mnoho hledačů zdí. To nejsou ti, kteří s čistým vědomím hledají pravdu. Jsou to ti, kteří pouze hledají pravdu těch druhých, aby do ní mohli kopnout. A je dobré si uvědomit že naše pravda není žádná zeď.

No tak z ní nedělej zeď. Postavil jsi ji teď sám. Rozumíš? Já zeď ani názory nikde nevidím. Ničeho ses nedotkl. Jakto-že se stahuješ? Co je to zas za hru ega!

Zdí se stává naše vědomí pokud máme pocit že tuto pravdu musíme hájit. Tím však zároveň upozorňujeme všechny hledače na to, že si svojí pravdou nejsme jisti a že ji musíme hájit. Hájíme ji sami před sebou, neboť máme strach, že by se při silnějším náporu mohla zhroutit. Ovšem jsme to zase my, kdo toto zhroucení zapříčiní. A to tím že si svojí pravdou nejsme jisti. Ti kteří mají jistotu nic hájit nemusí. Nevytváří žádnou zeď. Pokud máme tedy potřebu o své pravdě hovořit, nedělejme ze sebe zeď. Nebuďte soudci a neposuzujte oprávněnost názoru druhých. Jedině tak můžete vyjádřit své čisté přesvědčení.

Píšeš že jsi malíř a maluješ obraz. Já jsem se tvých barev ani nedotknul ani jsem nesoudil obraz. Chtěl jsem ti říct, že se snažíš bránit svůj obraz. Já se směju. Nemám žádný obraz, protože malíř je mrtvý. Tvé potěšení však souvisí z obrazem. Je na něm závislé. Prohlédni to. Neboť malíř je egem. A tvé utrpení je spojeno s tím obrazem. Kdykoliv tě takto každý dostane, protože ty si na svém obraze zakládáš. Proto ti ho pálím, abych ti ukázal, že svoboda a blaženost není spojena s žádnou mazanicí. Jasný :-).

Čím pevnější zeď, tím více kopačů se u ní shromáždí. Ježíš říkal, "neházejte perly před svině, nebo je nohama zadupou, otočí se a roztrhají vás". Pamatujte že kopači nehledají pravdu, hledají vás. Tím že hájíme svoji pravdu zapříčiníme vnitřní rozdvojenost. Jedna polovina říká je to pravda, a druhá že to pravda není. Znamená to že se samy nutíme o své pravdě pochybovat. A skrze pochybnost pak hledáme důvody k oprávněnosti vlastních tvrzení. Ježíš se ptal, jak může obstát království které je vnitřně rozdělené. Nemůže obstát a stejně tak ani naše pravda pokud o ní pochybujeme. Pravda je naše království.

Ano pravda a ne jen její obraz. Obrazy, názory a myšlenky to jsou jen principy jak vnutit svou pravdu jiným, jak ji prodat. Já nechci kupovat tvůj obraz ani ničí jiný. A nechci abys kupoval můj, protože nemám žádné názory ani obrazy. Ego i malíř tu nejsou. Zbyla jen pravda.

Tehdy jsem byl nadšeným hledačem. Myslel jsem si, že mám hlásat svoji pravdu neboť lidé jsou slepí. Tehdy jsem však byl slepí já. Tím nechci nijak tvrdit, že jsem od té doby prohlédl. Pochopil jsem však že pravda je trochu zašmodrchaná záležitost.

Pravdu stejně nepochopíš... vždyť jsi už unaven tak se pohřbi, a máš klid od těch starostí a hledání.

Na svůj život se můžeš dívat tak, že ty něco utváříš, ale i tak že jsi utvářen. Co je a co není pravda? Můžeš se dívat tak, že je a není pravda. Můžeš se dívat tak, že něco existuje a něco neexistuje. Co je a co není pravda? Možná že existuje všechno a možná neexistuje nic. Na to se však neptám, já znám pravdu a nechci se o nic přít. Celý svět je rozdělen skrze svojí pravdu.

Problém je v tom hledači. Marnění času kvůli odpovědím. Někdo řekl něco o pravdě... a hned se napsalo tuny knihy a hned povstalo milióny hledačů. Stačilo jen pár písmen trochu individuální představivosti, protože každý hledá jinou pravdu a utrpení je na světě.

Jako když se malé děti přou čí sirka vydrží déle hořet. Nakonec se však obě spálí. A pravda si dál existuje, tak jako již od počátku věků. Když jsem byl malý, přemýšlel jsem o tom co je a není a pak se věnoval zkoumání bytí. Když jsem byl o něco starší přemýšlel jsem o tom co jsem já. Stal se pravý opak toho co jsem chtěl. Zapříčinil jsem svoje vnitřní rozdělení. Neustále jsem přemýšlel co je a co není dobré pro můj život. Trvalo dlouho než jsem pochopil co Ježíš myslel slovy, "nic není dobré a nic není špatné".

S těmi dětmi je to dobré. Už se spálil, ale stále tu jsi. Musíš zmizet, a když tu nebude soudce a myslitel... kdo by mohl uvažovat, kdo by mohl vybírat a určovat dobré a zlé?

Tak bych vlastně mohl pokračovat do nekonečna. Ale jak už jsem řekl, byl jsem mnohým a dnes nadešel čas spánku. Jsem unavený a proto se omlouvám. Byla to chyba a já si cením že jsi řekl to co jsi řek. Pokud však použiješ mé myšlenky stanou se z nich tvé myšlenky. Vždycky jsou to jen pouhá slova. Je mnoho barev, ale jen málo malířů. A lidé se stále ptají po barvách. Každý malíř pak učí lidi vidět svůj obraz. Ukazuje barvy, aby lidé pochopili obraz. Barvy však neznamenají nic. Stejně jako slova nic neznamenají. Dobrý malíř je ten, který vidí obrazy. Proto ti radím, bude pro tebe lépe když zapomeneš na má slova. Má slova jsou jen pouhé kameny a ty přece nechceš budovat dům. Když použiješ slova, sestavíš věty a ty věty utvoří myšlenky... Když jsem si znovu přečetl to co jsem ti napsal, nalezl jsem mnoho na první pohled zanedbatelných chyb. Ne těch o kterých jsi mi napsal. Bylo to proto že jsem nevnímal slova, ale hleděl na obraz. Odpusť že se na tvé nové stránky nepodívám, ale myslím že budou opravdu dobré. A mé myšlenky se na ně určitě nehodí. Nebudu se zlobit když to uděláš. Ale budu rád když to neuděláš.

Copak to pořád skrýváš? Svou pověst? Nikde není tvé jméno, není to ostuda je to služba. Nevidíš věci ještě v plném pohledu. Kdyby Ježíš neměl apoštoly... kdo by se ho ptal na zapeklité otázky?

Když rozebereš vše co jsem ti napsal slovo za slovem co ti nakonec zůstane. Tvé učení nebude chudší pokud z někoho neuděláš hlupáka. Já si alespoň myslím že ne. A přesto že bych mohl reagovat na tvůj rozbor vlastním názorem co bych získal. Kdo z nás by se dříve spálil. Považuješ-li to za správné udělej ze mne hlupáka. Já tu opravdu nejsem pro to, abych se hájil. Chtěl jsem hovořit a přesto jsem nedokázal nic říct. Je těžké popsat obraz. Ten kdo se snaží popsat obraz je patrně hlupák. A já už žádný obraz popisovat nechci. Nalezl jsi svou cestu, ale tvá cesta není má cesta. Každý jsme tím čím jsme. Pokud tě mohu požádat, smaž vše co jsem ti napsal. Ta slova nejsou k ničemu. Tím ti děkuji za náš poněkud krátký rozhovor a pokud se rozhodneš má slova smazat budu ti vděčný. To je poslední odpověď o kterou žádám. Toužím po spánku to je to jediné co chci.

Probuď se!!!

Když nadchází večer, lidé si myslí že nastává noc. Pravdou však je, že pouze zapadá slunce.

Může slunce zapadat? Co když je pravdou že slunce stojí :-), pak by platilo to první, že nastává noc. Protože den a noc nesouvisí z pohybem slunce ale z pohybem země.

PS: Ukazuji ti jen jednu věc. A to že tvé problémy jsou spojeny jen s existencí ega. Co se týče ega jsem nemilosrdný. Neutíkej, neboť před ním neutečeš. Poradil jsem ti to co vidím a tak za to můžeš poděkovat sám sobě, neboť ses za mnou poslal. Nyní s tímto poznáním, můžeš začít pracovat na správné meditaci. Uvědom si, že tě nepošpiňuju spíš tě očisťuju, pomáhám ti odrazit se. Rozumíš. Nic proti tobě nemám. Není třeba se omlouvat. Nepříjmám omluvy. Jen ego se omlouvá. Je to jen jiná strategie. Teče mu do bot. Prohlédni to a bude to počátek vítězství. Nedělám z tebe hlupáka. Hlupáci jsou ti co se bojí zeptat, aby svou hloupost nezviditelnili. Odvážný se ptá a jde kupředu. Neříkal bych ti to, protože jsem tvým obdobím už prošel znám jej. Proto ti mohu poradit. Pokud tě však nic nezajímá, nemusíš se ptát. Správné otázky se rodí tam, kde je důvěra. Až mi začneš důvěřovat, pak se posunem dál, zatím se stydíš... a to je překážka. Podívej se na to zpříma. Jde tu jen o tebe.

Obyčejná Nula