Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Ahoj, narazila jsem v sekci dialogy jak jsi říkal, že nikdo nemá vlastní cestu. Myslela jsem si, že každý máme svobodnou volbu si vybrat vlastní cestu. Řekneš mi prosím k tomu trochu víc?

Odpověď: Tak za prvé, nevím kde se vůbec pojem vlastní cesta vzal. Kdo to vymyslel takový paskvil. Rozhodně to nemá s pravou duchovností nic do činění. Žádná vlastní cesta neexistuje. Jsou tu hned dvě vysvětlení. Za prvé neexistuje poutník, takže cesta nemůže být něčím vlastnictvím. To snad pochopí každý. A za druhé... pominu-li otázku dosahování nějakého cíle, tak za druhé a to je právě to těžší a méně postřehnutelné... prostě nevím jak to říct ale je to zkrátka naprostý nesmysl. V obou případech tu však figuruje ego. Pokud si někdo myslí, že má jen svou cestu a že jiní mají jinou cestu tak se velice plete. Všechno spolu souvisí. Zapomeňte na sebe, zapomeňte na sebe! Všichni jsme na jedné cestě. Tato cesta není záležitostí jednotlivců, tu nejde o to být, první být druhý, tu nejde o soutěž, tu nejde totiž vůbec o žádnou individualitu, žádné jednotlivce. Zkrátka ti co tvrdí že mají nějakou vlastní cestu jsou ještě zelenáči. Nemají vůbec srdce ani špetku skutečného vhledu. Takový učitelé by měli nejprve dosáhnout vhledu, než začnou mezi lidi trousit takové svinstvo. Zakrátka jak říkali jiní mistři slutečná dharma je v totálním rozpadu. Celá zem je plná nějakých fajnových učitelů. Není divu, že to tak vypadá. Všude samé sobectví. Já a moje cesta. Pravá duchovnost začíná tam, kde se vzdáte své cesty pro druhé. Tehdy, když pro ně zemřete. Vy už nejste, ale oni jsou. Možná klopýtli, možná bloudí v kruhu, jak se můžete těšit z nirvány sami? To si říkáte duchovní? Duchovní člověk dokáže pomoci, jiným, ikdyby na něj plivali a házeli po něm kamením, stále se jim bude snažit pomoci, ikdyby ho to stálo život, ikdyby mu hrozilo ukřižování... Nikdo je nenechá peklu napospas a nedá se vlastní cestou. Skutečně duchovní člověk nemůže být k druhým takto lhostejný. Ten kdo je lhostejný nerealizoval.

Nyní ke svobodné volbě. To je další absurdnost. Nikdo tu nemá svobodnou volbu. Možná se mnozí z vás budou divit, ale já vám říkám že vy nemáte svobodnou volbu. Proč? Protože sami nejste svobodní. Vaše volba, vaše rozhodnutí vychází z nátlaku, ze lpění a strachu. Vy se nemůžete svobodně rozhodnout. Jste jen loutky vlastního ega. A jediné co děláte jen vybíráte buď a nebo, jako slepice na dvoře zobe zrní. Buď komunismus nebo kapitalismus, buď živoření nebo sebevražda, buď vegetariánství nebo... buď to a nebo to... copak to je svobodná volba? Víte kolik je celkem možností, ale vy vidíte jen dvě. Tu které se bojíte a tu která se vám líbí. Nehledáte už dál. A proto jste slepé slepice. Někdo vám řekl, že máte na dvoře jen zrní a kameny. Já však vidím, že tam jsou i žížaly nebo kukuřice. Mnozí z vás dokonce zobou jen to kamení aby nešly na špalek, v domění že je po smrti někdo odmění. V domění, že pak budou svaté slepice. V indii byl jeden člověk, který jedl kravince a pil kravskou moč. Po smrti byl vyhlášen za svatého. Co je to za fantasmagorie. Pokud svatost spočívá v pojídání výměšků svatých zvířat... tak je podle mě Indie tisíc let za prvníma duchovníma opicema.

Proč chcete volit? Přoč trváte tolik na svobodné volbě? Na demokracii? Protože vaše ego si z vás udělalo fajnovou loutičku. Copak tu nemá nikdo dost odvahy aby se podíval pravdě do očí? Tu nejde o demokracii, tu nejde o svobodu ega, ale o svobodu od ega. Kdo je svoboden od ega, tomu je demokracie už naprd.

PS: Kdybych vás zavřel do vězení a dal možnost volby, buď kulka hned nebo nesnesitelná dřina v kamenolomu, kde každý vydrží sotva 3 dny a kde vás drábové budou bičovat o sto šest. Co byste si vybrali? S klidem bych pak tisku oznámil, oni sami si svobodně vybrali kulkum já jsem nevinen. Takové hry, ale v jiném měřítku se tu na vás páchají denně. A co zmůžete vy? Vždyť jste si vše sami "svobodně" zvolili! Koho chcete vinit?