Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Jsi schopen To udržet a nepadat zpátky?

Odpověď: Nejsem schopen nic udržet. Jsem zbaven držení. Není nutno nic držet, původ všeho všeho násilí i lpění byl prohlédnut. Je mi jedno kam spadnu. Nikdy to však není zpátky, protože řeka života teče stále. Nevnímám zpátky ani vpřed, zajímám se o právě teď. Žádné časové rozmezí tu není, proto není ani utrpení, ani z něho pramenící vysílení. Není důvod zadržovat minulost a s ní srovnávat přítomnost. Srovnávání se jen okrádám o svůj život. K čemu mi budou závěry? Je to dnes lepší nebo horší? Kampak vedou tyhle myšlenky. Je to snad poklad, humus květů štěstí, že tohleto smetí každý sebou nosí? Jsou to jenom myšlenky, mám si je dát zarámovat a pak je druhým vystavovat? Koho to zajímá! Kdo se tím chce zabývat. Přitom je tu tolik věcí, které nevidí náš zrak. Tuhle mravenci si jídlo nosí, támhle zase čmelák spad. Není žádný cíl, ani žádný zisk, proč si tedy nedovolit malý risk. Vypnout ten vypínač největší kalkulačky na světě. A až vyhasnou poslední myšlenky, pak tu nebude nikdo kdo by ho mohl zpátky nahodit. Teprve pak objevíš jak správně se má žít. Tehdy když tu není žádné pro a žádné proti, utichají všechny spory. Kalkulačka je teď zticha, a jak lehce se bez ní dýchá. Vše je naprosto tak jak je, a šetří to energetické výdaje. Baterky už nejsou nyní třeba, jejich energie se teď krásně vstřebá. Tehdy i jako žebrák pod mostem, jsem naplněn bázní a úžasem.