Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  O lásce

Láska je nenávist a nenávist je láska. Není v tom žádný rozdíl a není mezi tím nikde dělící čára na které by se dalo určit, že tady končí nenávist a tady začíná láska. Toto poselství je skryto jak v monádě, tak v židovské hvězdě. Kdy Ďábel souloží s Bohem. Všechny nauky učící lásce jsou nauky pekelné. Láska k jednomu znamená jen nenávist k druhému. Kdo miluje květiny, nenávidí mšice. Milovat druhé znamená nenávidět sám sebe. Milovat dobro znamená nenávidět zlo, milovat Boha znamená nenávidět Satana. Ale pořád je to tatáž stará pekelná mince jež způsobuje rozdělení. Všude zde stále figuruje hra ega. Milovat i nenávidět znamená velké utrpení. Všechno zažívané je utrpení. Ať je to cokoliv blaženého a extatického stále je to utrpení. Bůh je láska jak tvrdí zaslepenci. Bíle je však v černém. Jen uprostřed černého je bílé. Uprostřed Satana je Bůh. Uprostřed tmy je světlo. Světlo samo potřebuje ohraničení. Jinak by nemohlo existovat. Pokud by bylo vše bílé nemohlo by existovat bílo, a pokud by bylo vše černé nemohlo by existovat černo. Pokud by všude bylo světlo, nemohla by existovat tma a pokud by byla všude tma nemohlo by existovat světlo. Obojí spolu souvisí.

Proto vám říkám Bůh neexistuje, Satan neexistuje, láska neexistuje a nenávist neexistuje. Neexistuje žádné dobro ani zlo. Nevytvářejte ani Boha ani Satana, nevytvářejte ani dobro ani zlo. Neusilujte ani o lásku ani o nenávist. Neboť tím posíláte všechny do pekel. Neboť kdo vás honí a nutí takto činit? Je to jen strach! Strach který je vám Bohem, strach který je nazýván dobrým služebníkem, strach který je popřením skutečné víry. Vše berete do svých umazaných rukou a vše také ve jménu lásky pošpiníte. Protože sama láska je špinavost, protože světlo vytváří tmu a tma vytváří světlo. Přinesete-li do šeré místnosti světlo, okamžitě vzniknou tmavá místa a stíny. Pokud do světlé místnosti přinesete více tmy, stane se zdroj světla jasnějším. Váš strach ze tmy vás žene ke zvyšování podílu světla. Víc světla a víc lásky, víc Boha... 2000 let stále stejná písnička a nic se nezměnilo, neboť příčina toho všeho tu je stále, neboť to vše je jen váš strach. Běžte do tmy a já vám budu svítit jasným světlem do očí když chcete vidět více světla, co se stane? Neuvidíte ani na krok. Zakopnete a spadnete do pasti. Tak stejné to je když si ve světle zavážete oči. V obou případech, ať už je to vzývání světla nebo tmy nevidíte na cestu protože jste oslepeni. Proto duchovní lidé jsou jako můry u žárovky na konci pekelné chodby utrpení. Venku je světlo zpívají ptáčci, ale oni jsou ze strachu raději ve tmě, protože tam je světlo jasnější. Myslí si že by ztratili svou příležitost, že zdrojem světla na světě je ta stará žárovka. Že zdrojem světla je Bůh. Myslí si že Bůh je miluje, proto nepřestávají žárovku obletovat, dokud nezemřou vysílením ve tmách.

Stále usilujete o zdokonalování světa, protože ho nenávidíte a říkáte, že je třeba více lásky. To je fantasmagorie... a potřebovali byste zatřást pořádně makovicí aby jste se probudili ze svého snu. Hrajete si jako malé děti, ktere si staví hrady z písku aby je pak mohli bořit. Stejně tak i vy vytváříte nejprve nedokonalosti, zákony a hříchy abyste je mohli pak ničit. Jen tato touha ničit vás žene vpřed. Protože kdo ničí je mocný a nejmocnější pak vládnou. Vše je to jen hra ega. Vytvořit zákony a pak je porušovat. To dává samo autoritu a velkou moc. Proto vždy ti, jež vytvářejí zákony je vytvářejí jen proto, aby je před ostatním mohli jen oni porušovat a obcházet. Tím opět dokazují všem i sobě svou moc. Proto ten jež vydal zákon nachází to největší potěšení právě v tom že ho jedině on jediný může porušit. Neboť zákon teprve tvoří vládce. Kdo příjme zákon, přijmá i své poddanství. Není dobrý zákon, protože zákon vyšel z ega a z touhy být mocný.

Je to nenávist vůči svobodě druhých. Zákon dává volné a svobodné ruce vladaři a otroctví poddaným. Je to vychytralá hra. Proto hřích stvoří i kazatele, nauka stvoří gurua, zákon stvoří vládce. Vždy je tu však hlavním impulsem tatáž energie, jež jednou je nazvána nenávistí, hříchem, spravedlností, či svobodou a jednou láskou, odpuštěním, vtřícností či obětí, ale pořád je její hlavní příčinou strach. Poddaní tvoří vládce, žáci tvoří gurua, hřích tvoří církev, nedokonalost tvoří dokonalost, tma tvoří světlo, peklo tvoří nebe a Ďábel tvoří své mistrovské dílo Boha. A proč? Protože se bojí okolí. Čím větší kontrast tím větší energie se na to vybije. Proto všechno jen strádá díky vašemu lpění na jedné z polarit, kdy se ji ze strachu snažíte navyšovat a umocňovat. Veškerým svým životem přispíváte k vybití energie vesmíru ve hře pekelné a rozdělené, veškerým svým konáním ničíte království nirvány, trvalého míru a klidu rozdělujete svět a nutíte jej bojovat sám se sebou. A proč? Protože rozdělenost plodí rozdělenost, strádání strádání, strach plodí strach.

Ne vy nejste duchovní a nejste ani milující. Jen ten kdo nemiluje může mluvit o lásce. Jen ten kdo nenávidí dokáže mluvit o Bohu. Bůh a láska je jen zástěrkou pro vaši nenávist. A nenávist vychází z hněvu, hněv ze strachu, strach ze lpění a lpění z touhy si ponechat, touha ponechat pochází z touhy uchopovat a touha uchopovat pochází z nespokojenosti a nespokojenost pochází z představy a všechny představy pocházejí od ega, neboť ego může o sobě jen snít. Veškerým jeho snažení je tedy naplnit své sny. Ať to stojí co to stojí. Jeden život zde nehraje roli. Vaše nenaplněné sny jsou vaše karma.

Je jedno zda-li to jsou sny o lásce, o království božím, o dokonalosti o nirváně o čemkoliv... jsou to sny, hračky ega, které věří že jednou.... zítra... další život... se jeho sny naplní a stanou se skutečností. Tím se i ego stane skutečností. Ego je stavitelem vaše těla, ego je stvořitelem tohoto světa. Ego roztáčí kolo karmy.

Ale ve skutečnosti karma neexistuje ani ego neexistuje... což je na tom to nejsmutnější. Proto vám říkám, že trpíte jen proto že sníte. Utrpení je možné jen ve snu. Nikdy ne ve skutečnosti. Tento svět tedy není skutečný, tento svět je jen sen ve kterém jste se sami dobrovolně rozhodli dnes trpět proto, abyste pak dosáhli svého snu. Abyste tu mohli trpět vysnili jste si mnoho pastí na sebe. Vysnili jste si Boha, vysnili jste si Ďábla, vysnili jste si Bibli, Korán, Buddhu Kršnu politiku, práci, dřinu lopocení... všechno je to jen vaše dílo, vaše kulisy, upletli jste si sami na sebe bič a říkáte tomu cesta. Celý váš život je jen váš sen. Vytvořili jste si peklo abyste pak mohli prožít nebe. Všechno je to jen touha... touha a touha ega. Touha je sen, ego je sen, láska je sen... a sny jsou poklady tohoto ega. Ego bez snů zahyne. Přestaňte snít!!!!! Probuďte se. Z toho všeho maglajzu který jste si na sebe ušili. Každý je ve svém světě... ve svém snu. Má tam své kulisy, má tam povinnosti, má tam rodinu, má tam lásku, má tam utrpení. A jen díky utrpení má další a další sny.... nekonečná to karma... bludný kruh... utrpení vyvolává snění. Takovým způsobem se nikdy neprobudíte... stále lapeni v kole karmy, v kole nenaplněných snů a tužeb. Zapřete sami sebe a vemte svůj kříž a následujte mne. Vzdejte se svých snů, vaše sny to je totiž váš pravý a jedinný kříž... a je velice, ale velice těžké upustit od svého snu... od svého dokonalejšího zítřku že?

Sníte o rodině o štěstí, o kariéře, o bohatství, o úspěchu... o ráji... a hlavním hrdinou je pak jenom ego.... "já" a jeho sen. Honíte se a nikdo vás nehoní, všichni zemřete v utrpení. Ale tím utrpení nekončí, protože vaše ego (duše) si postaví další tělo aby mohlo pokračovat tam kde minule přestalo...

Proč hledáte lásku? Proč hledáte pratnera? Proč toužíte po rodině, po dětech? Protože vaše ego má strach. Ego existuje jen ve vztazích. Je jedno mezi čím. Důležitý je ten vztah! Být pro někoho důležitý a potřebný. Jak říkám ego plodí ego. Rodiče plodí děti. Všechno je to stejné utrpení a strádání. Celý život je strádání, protože život je sen. Všechno ve snu tedy strádá. I vy, i váš partner, i vaše děti. Celá strádající rodinka, sekta, skupina, hnutí... spolky strádající bych to nazval. Všichni hrajete stejnou hru podle pravidel jejího stvořitele... samotného vládce pekla. Světci odcházejí od všech vztahů... zpřetrhají všechny kontakty jen proto aby zničili nejprve ego. Odcházejí do hor, do pusteven na poušť. Samozřejmě že to není nic příjemného pro ego... vždyť jde na jistou smrt, a taky vyzkouší mnoho taktik jak vás vrátit zpět do vztahů. A proto toho jsou schopní jen velcí, jen odvážní, jen ti, jež prohlédli iluzi jakéhosi šťastného budoucího bytí. Vaše zákony a pravidla o záchraně života... o záchraně snů... všichni až na malinké vyjímky denně budujete a rozšiřujete peklo. Proto je probuzených velice malinko... 5?... 10?... co to je oproti 5 000 000 000. Zatímco Buddhů nepřibývá... strádající rostou denně geometrickou řadou.

Kéž bych s vámi mohl zatřást... nemůžu... takové jsou pravidla. Osvobodit se může jen každý sám. Žádný spasitel tu není. Nikdo vám nepomůže jste na to zcela sami ve svém snu... nechali jste se nachytat a nechali jste se už velice dávno uspat, nyní po tisíci snech už ani nevíte kdo vlastně jste... a kde vlastně jste...

Obyčejná Nula


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width