Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Kdo nebude spasen

Reinkarnace řádně lidem pomotala hlavy. Dnes je velký den. Dnes si vysvětlíme jak to vše je. Ve skutečnosti lidé žiji v omylu. Žádná reinkarnace není. Víte ono není co by se reinkarnovalo. Když vám někdo bude vykládat něco o svém minulém životě, klidně mu můžete taktně naznačit, že je naivní hlupák. Ve skutečnosti není žádná idividuální duše, žádné "já". Jak by se mohlo pak toto iluzorní "já" převtělovat? Není žádné "já" které by mohlo být věčné, není žádné "já" které by mohlo dojít osvícení. Proto vám říkám, že to co lidé považují za jakousi duši, za jakési své vyšší "já" je jen jejich ego. To jemu věnují pozornost, to jeho osvěcují, to ono je nutí do meditací, do modliteb. To ono se bojí, to ono chce mít jistotu, že nezemře. Ale pro něj neexistuje ani spasení ani žádný spasitel. Nikdy nebudete spaseni. Není to totiž vůbec možné. Takže to si ujasněme hned na začátku. Není žádné "já" co by se převtělovalo. Reinkarnace je tedy jeden ze stěžejních cílů ega. Je jen jeho mystický sen. Všude kde vnímáte "já" ať už je to astrál, či nějaká dimenze, nějaký stav "rozšířeného já", kdy si můžete být vědomni "já jsem"... to vše je jen hra vašeho ega. Veškeré zážitky kdy existuje nějaký pozorovatel jsou jen hrou ega. A odehrávájí se jen ve vaši fantazii. Uvědomte si to laskavě, a nemarněte čas jejich vyhledáváním. Já vím... ego vás do toho bude nutit, bude naléhat... není divu... bojí se. Potřebuje živnou půdu, potřebuje abyste se mu věnovali, abyste ho živili svou pozorností. Zkrátka abyste mu sloužili. Chce být velké... chce umět cestovat v astrálu, chce poznávat světy, chce cestovat, chce sbírat zážitky, chce mít vzpomínky, chce a chce toho moc, protože tím žije. Vykašlejte se na to... vykašlat se na sebe sama je to největší vítěztví. Zapomenout na sebe sama je ta největší výhra. Prostě nějaké to "já" se musí zcela vytratit. Je jedno jak to uděláte, ale vždy to vychází z toho, že se vzdáte. Že se podvolíte a necháte se unést, že se zkrátka ztratíte. Říkám vám to protože to udělali všichni ti Buddhové. Vzdali to. Pustili to. Nejprve se však pokusili bojovat. Pořádně a opravdově bojovat. Opustili vše riskovali život, nedbali o svá těla, opustili rodiny, zaměstnání vydali se vstříct naprosté nejistotě i případné smrti. Nic pro ně nemělo cenu. Dohnali své úsilí do naprostého extrému, a v tom extrému se to stalo. Prohlédli tu mizérii... poznali stavitele svých otrockých zítřků. A tehdy to vzdali.

To co dělají dnes lidé, není žádná duchovní práce... sedět dvě hodiny denně, v teploučku u svého CD přehrávače a vonných tyčinek... To není ten správný boj... to je hýčkání ega, to je pěstění ega. Ono se v tom vyžívá... správná duchovní práce je vrhnout se do strachu, do nejistoty, do náruče smrti, do věcí, ke kterým cítíte maximální odpor, do naprostých šíleností. To myslí Ježíš tím, když mluví o zapření sebe sama. Ježíš dobře ví, že pro otroka je mnohem snazší otročit, než odejít. Proto i já vám tady říkám nemusíte dělat nic. Kdo dokáže nedělat nic ten dojde spasení. Sami hledejte příčiny věcí proč děláte to a to. Poctivě se na ně podívejte. Nevymlouvejte se! Přiznejte si pravdu. Ježíš doslova bičoval lidi. Jak se asi cítí otrok, který tvrdě pracuje a vy k němu příjdete a řeknete mu nemusíš to břímě nést. Pojď za mnou jestli nejsi zbabělý. To takového otroka rozčílí mnohem víc než otrokářův bič. Ježíš říká židům nemusíte žít v otroctví římanů... klidně odejděte. Nemusíte je poslouchat. Stačí říct klidně ne. Malinké ne. Zrušte jejich trůn ve svém srdci a na jeho místo dosaďte Ducha svatého. Říká jim... nemusíte čekat a snít o spasitelovi... vy to můžete udělat sami a už dnes. Nebojujte proti otrokářovi, vzdejte to a odejděte navždy z tohoto bitevního pole. K válce jsou vždy potřeba dvě strany. Když to jedna vzdá... válka končí. A co otroci na to? Ukřižujte ho! A co otrokáři na to? Ukřižujme ho! Je trnem v očích všech.

Viděli jste film Pátý element? Zlo.. každý boj proti němu ho jen vyživoval a zvětšoval. Bojujete-li proti čemukoliv, jen to udržujete na živu, jen to živíte svou energií. Jen tomu stavíte paláce. A ono to chrochtá blahem. Platí to všude, jak v politice, tak v duchovnu, tak ve zdraví. Stačí vzdát ten boj o nějaký lepší zítřek. Vyžaduje to však velkou odvahu. Když to vzdáte dnes, když si řeknete ne. Nechci bojovat. Nechci už za nic bojovat. Vše mi je jedno. Odcházím kdoví kam. Lehám si do své rakve sám. Budete se divit co se stane. Politika zkrachuje, vykořisťování zkrachuje, všechno to proti čemu jste bojovali rázem zkrachuje, zmizí, prostě to umře. Nemá to své sponzory. Nikdo tomu už nevěnuje pozornost a každý jsi jde po svém svobodném životě. Vy nemusíte bojovat za svobodu. Vy už jste svobodni!!! Jen jste na to zapomněli. Nemusíte bojovat za svá práva! Nikdy jste je totiž neztratili! Nečejkejte že vám je někdo dá! Sami si je vezměte jinak se nikdy nedočkáte! Jen pootevřete oči. Máte neuvěřitelnou moc. Moc o jaké se vám nesnilo. Nic vás nedokáže zastavit, nikdo vás nedokáže porazit když to vzdáte, když opustíte všechna kolbiště. Vy tvoříte totiž svět. Vy jste tvůrci, kteří zanechávají svým dětem vskutku "hezký dárek", místenku v bitevních liniích. Ježíš říká "Milujte své nepřátele a žehnejte těm jež vás proklínají". Říká abyste nikdy nebojovali! Vaše okovy jsou jen iluzí!!! Dokážete-li se jich vzdát, dokážete li se vzdát pohodlí, které vám přinášejí jste volni. Já vím... že je prima bojovat. Kdo bojuje, může se dívat na televizi, kdo bojuje může nakupovat spoustu věcí... vzdejte se nakupování věcí a nebude žádný důvod vydělávat peníze ani chodit do práce. Vzdejete se pohodlí těchto "moderních kasáren".

Stejně to je i s bojem o osvobození, s bojem se sebou samým, se svým egem, s pachtěním se za osvícením. Nikdo na světě nemůže dosáhnout osvícení. Nikdo na světě nemůže být osvícený. Nikdo na světě nemůže být Buddhou. Toto je si v prvé řadě nutno uvědomit. Proto vám říkám, že veškeré vaše duchovní úsilí je marněním času. Zničte všechny cíle, všechno vzdejte, nedělejte vůbec nic, o nic se nesnažte. Vzdejte to, zastavte se. Mnoho lidí chce porazit sebe sama... to je snadné, ale vzdát se... to vyžaduje mnohem větší úsilí než si myslíte. Když se budete chtít vzdát uslyšíte hned tisíc a jeden argument ega aby jste to nedělali. Chcete-li tedy skutečně porazit sebe sama, musíte to umět vzdát. Ovšem nejprve k tomu musíte dojít... musíte se vysílit, musíte sami vnitřně poznat že to nikam nevede. Cokoliv děláte dělejte opravdově. Nebuďte pokrytci! Nelžete sami sobě! Všichni velci mistři vsadili vše! Teprve když je v sázce vše... pak si můžete říct, že jste pro to udělali všechno. Veškeré úsilí je třeba napnout jen tímto směrem. Je nutno se naprosto vyčerpat. Je nutno vrhnout se do týrání sebe sama po všech stránkách. Je nutno vyhlásit boj na všech bojových liniích. Vše ostatní musí jít stranou... Mnozí z vás to vzdají teprve až na smrtelné posteli. Pak vám to dojde... teda pokud budete mít štěstí. Poznáte... to rozhořčení, uvidíte tu mizérii, poznáte, že to celoživotní pachtění stejně nakonec vede do hrobu. Tehdy přestanete bojovat a zaplaví vás osvícení. Není třeba nikam spěchat... není možné nic získat, není možné si cokoliv ponechat, všechny vaše úspěchy, všechny pocty, majetky to vše vám bude nakonec odňato. Veškerá moudrost, veškeré vědění bude nakonec smazáno. Z vašeho pohledu hlupák a lenivec je mnohem moudřejší než celá Harwardská univerzita. Není tu žádný smysl, žádný důvod proč něco dosáhnout. Není tu žádný cíl který může být dosažen. Když není cíl ani závodník či bojovník... všechny závody a války nemají už smysl... všechny cesty se rozplynou... dostavuje se osvobození... nirvána.

Nyní však zpátky k reinkarnaci. Je to neštastné slovo. Když o tom mluví mistr, myslí něco jiného, než když o tom mluvíte vy. Vy se neinkarnujete. Vy jste inkarnací, projevením existence. Jste vlnou oceánu. Chcete být velkou vlnou? Foukejte si do zad z plných plic, ze všech sil, ať jste rychleji u pobřeží kde se rostříští vaše celoživotní snaha v nic. Uklidněte se... uklidněte se už dnes! Vraťte se do hlubin, ke zdroji, vraťte se zpět do svého lůna. Uklidněte se... zbytečně se vysilujete. Pro méně chápavé vysvětlím na jednoduchém případě jak to celé funguje.

Podívejme se na motýla, na jeho tzv. inkarnace :-). Nejprve tu je existence zastoupena ve formě vajíčka, pak se reinkarnuje vajíčko na housenku a housenka se reinkarnuje na motýla a motýl se reinkarnuje pak do spousty vajíček. Chcete mi teď tvrdit, že motýl byl v minulém životě housenkou? A že housenka byla v minulém životě vajíčkem. A že vajíčko někdy umřelo? Nebo že housenka někdy umřela? NE! Nemohla umřít. Kdyby umřela nemohl by z ní být motýl. Chápete? Nikde žádná smrt není... vše je život. Život věčný. Samozřejmě, že vajíčko musí odejít, musí "zemřít" jako takové, aby se tu objevila housenka. Housenka taky musí odejít aby se tu objevil motýl. Umírá jen forma... jen ego. Proto vám říkám smrt není. Jediné co umírá je duše, vědomí "já". Ale vy nejste duše, vy nejste ego. Vy jste věční. Smrt je život, smrt je začátek života. Život je koncem smrti. Život a smrt jedno jsou. Stejné jako s motýlem je to i s rostlinami. Květina se inkarnuje do semínek, rodiče do dětí. Neberte to však doslovně. Je to přesun životní energie. Život sám se přesunuje, aby přežil. Život je neustálý sex. Jediná energie je sexuální. Energie, jež sebe sama dokáže stvořit. Perpentum mobile. Bez sexu není možný život. Zapomeňte klidně na reikisty a léčitele. Podvádějí vás. Nikdo vám nemůže předat energii. Ale o tom se zmíním v sekci Zdraví, kde společně objevíme principy nemoci i léčení, o kterých jste nevěděli a tak jste museli platit podvodníkům.

PS: Někdy se až děsím kolik z toho ze mně leze... dokázal bych povídat a povídat. Pro dnešek však stačí. Nechť se vám po tomto článku uleví... Přijďte ke mně všichni vy jenž pracujete a obtíženi jste a já vám ulehčím... Kdo věří ve mne, byť by zemřel, živ bude.

Obyčejná Nula


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width