Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Bůh je velké nic

Reakce na otázky typu co je Bůh, kde je Bůh a jak ho najít.

Velice žhavé téma dnešní duchovnosti. Odpověď je možná až tehdy když víte co máte vlastně hledat. Co je tedy Bůh a kde je. Pokusím se vám to teda vysvětlit, protože mnoho z lidí ani neví co vůbec hledá. Víte ono kdo neví moc mluví. Ten kdo neví a ten kdo se bojí ten pořád mele a mele dělá rámus - okolo chvástá se, hledá cizí uši a snaží se ostatní lstí ohromit, přitáhnout jen aby nebyl se svým strachem sám, protože vnitřně je slabý... ví že na to nemá. Ten kdo ví je jako statný lev který s klidem aniž by potřeboval nějaký trůn pozoruje jak se mladí samci natřásají a chvástají před samicemi. Jen tak poočku s občasným zívnutím sleduje jejich hru na krále králů a vůbec nemá potřebu jim dokazovat kdo je tu ten nejsilnější. Prostě ví, že jeho suverenitu oni nijak neohrožují, a proto si to on sám nemusí dokazovat a nemusí to dokazovat ani jim. Až příjde čas tak se uvidí. Stejně tak je to i s pravým mudrcem. Nechvástá se nikde, nedělá přednášky, nediskutuje na serverech. Nepotřebuje v lidech vytvořit a následně využívat iluzi, že on je velký a moudrý. Až příjde čas tak se pravda prokáže. Stejně tak i Bůh se v klidu pousmívá nad řáděním zdejších lidí - kazatelů Božích, nad nějakými nepravdami, nad nějakým satanem. Proto Bůh nemluví a nikdy nemluvil a ani nemá potřebu něco o sobě zvěstovat.

To jen tak na úvod. Nyní bych osvětlil to, co Bůh je a kde vlastně sídlí. Abych mohl definovat to co Bůh je musím použít protiklady. Ono tvrzení, že "Bůh je" je vlastně už mylné. Tvrdit že nějaký "Bůh je" je na úrovni mateřské školky duchovnosti. A tvrzení že "Bůh není" je zase mylné a to už nebudu zařazovat, protože to může být na úrovni jak před mateřskou školkou tak i na urovni vysoké školy. Obojí je však mylné tvrzení. Tvrzení že "Bůh je celek", že "Bůh je jednota" a dokonce že "Bůh nás miluje" to je všechno je vedle jak ta jedle. Jak to teda je? Je to velice jednoduché. Abych ho mohl ve vašem jazyce definovat musím použít protikladů. Takže Bůh není ani láska a ani nenávist. Není ani dobro a ani zlo. Není ani Bůh a ani satan... atd. atd. Bůh je vždy obojí. Bůh je všechno a přitom nic. Není a je zároveň. Jak to pochopit? Je to opět jednoduché. Bůh je tak malinký, že ho nelze nalézt. Je to ta nejmenší věc na světě. Mnohem menší než jsme schopni pomocí naší techniky odhalit. Dal by se definovat jako "velké nic". BŮH JE VELKÉ NIC! Představte si to jako že všechno velké se skládá z malého a to malé ještě z menšího a když to takhle budete pitvat dojdete až k základu všeho a to je Bůh. Základní kámen všeho. Jak to však vzniklo? Velkým třeskem... Bůh se rozdělil na dvě věci. Na dvě polarity. Jinak nezle provést žádný třesk. Rozdělil se na plus a mínus nebo na jin a jang jak chcete. Prostě když dáte plus a mínus k sobě, vznikne napětí... elekřina, existence věcí. Nic na světě nemůže existovat bez plus a nic na světě nemůže existovat bez mínus. Proto Bůh není ani plus ani mínus. Bůh je to obojí. Když zmizí Plus nebo Mínus zmizí všechno a zůstane zase jen Bůh - počátek všeho. Nemůže zmizet jen Plus nemusíte se bát. Když zmizí Plus zmizí i Mínus a tedy obojí. Zmizí úplně všechno. A vrátí se to do stavu před třeskem. Když se přikloníte jen k Plus (dobro, láska, Jang atd) Bůh to vyrovná tím, že oslabí svou účast na Plus a posilní Mínus(zlo, nenávist, Jin). Pamatujte si, že nikdy... NIKDY nepřevažuje Mínus nad Plus a nikdy nepřevažuje Plus nad Mínus. Veškerým duchovním snažením lidstva posilnit Plus se jen zvyšuje kontrast, napětí. Pak se nedivte až vás to napětí řádně nakopne! Jeden den milujete a druhý den nenávidíte. Ale furt je to ta stejná věc furt je to to stejné napětí! Táž energie. Avšak jednou se na energii díváte z pohledu Plusu a podruhé z pohledu Mínusu. To jen vy se pohybujete a rozlišujete. A kde se tak děje? Jen ve vašem vědomí. Kde se tedy denně tedy každou "nanosekundou" odehrává velký třesk? Jen ve vašem vědomí. Kdo je tedy Bůh stvořitel všeho? Vaše vědomí!!!

A teď se podržte. Bez vašeho rozděleného vědomí by neexistovalo vůbec nic! Žádný vesmír ani žádné věci ani planety ani vaše tělo. Dokud udržujete rozdělené vědomí, existují pro vás věci. Ale protože máte k dispozici jen určitou část energie, vysílíte se, vybijete se a "umřete". Zkrátka jste to nezvládli a celý život jste bojovali jen proti svému snu. Svět ve kterém žijete je JEN VÁŠ SEN!!! Sen stvořitele Boha... sen vašeho vědomí. Pátrání po stvořiteli, hledání Boha bych přitovnal k počínání bláznů, kteří hledají film rozpitváváním promítacího plátna, zatímco jim jedinečný zážitek z filmu uniká. Hledají hmotu, berou mikroskopy... ale jak můžou věci existující jen ve filmu zkoumat plátno na němž jsou promítány? Oko nemůže nikdy vidět samo sebe! A tak lidé chvíli plátno proklínají a pak ho zase uctívají, chvíli ho chválí a pak mu nadávají, chvíli ho milují a pak ho nenávidí. Chvíli pláčou, chvíli se smějí občas se bojí. Pro mnohé je film spíš utrpením a tak staví oltáře plátnu, modlí se a prosí plátno o lepší film. Pointa je však na konci filmu. Je tam nápis pokud se vám film nelíbil, pokračujte do sálu nebe pavilonu dimenze x. Tam se promítají krásné filmy. Jenže je to léčka. Stejný princip tvořivosti. Dám ti přesný opak toho po čem toužíš. Takže si divák může stvořit na plátně hory zlata... ale čím více jich stvoří, tím více si uvědomí svou vnitřní chudobu. Vytvoří-li si na plátně štěstí sám bude pociťovat své vnitřní neštěstí. Vytvoří-li si na plátně lásku, sám vnitřně bude pociťovat svou samotu. Zkrátka si naděluje jen utrpení. A tak stále touží po nových a nových lepších plátnech a filmech. A tak se motá v kruhu touhy po tom Plusovém. Nechce opustit kino dřív, dokud jeho touha nebude aspoň jednou ukojena. Začarovaný kruh "reinkarnace".

Jednou za čas se však najde tvor, který pozná pravdu. Jsou tři druhy těchto velkých diváků. Všichni si uvědomili pravdu - tedy že oni jsou tvůrci filmu i princip na kterém promítaní pracuje. Liší se však jen ve svém chování. Ti první se začnou předvádět a začnou film měnit. Co se však stane? Promítač to odhalí a vyhodí je ze sálu. Do kina se chodí totiž jen jednou. To stačí. Mnozí tam zůstávají uvězněni v putování mezi pavilony. A tak kino prosperuje a rozrůstá se o nové a nové sály a pavilony. Ti druzí počkají až skončí film a v klidu odejdou z kina zkrze film VLASTNÍ SMRT. Finta je však v tom, Že ti co z kina odcházejí se nikdy nesetkají s těmi co teprve přicházejí s nadšením a očekáváním skvělé podívané. Nemohou jim tedy říct o děsném bijáku, o léčce co je na nich připravena. O tom, že reklamní plakáty lžou.

Pak jsou tu ještě ti třetí. Ti naopak z kina neodcházejí. Zůstávají a sledují filmy jen tak. Vůbec si nic nepřejí a po ničem netouží. Proto je nepotkává žádné vnitřní utrpení. Tito diváci se snaží otevřít oči těm ostatním. Jejich snahou je, aby se kino zavřelo. Protože vědí jaké jsou před kinem fronty a taky ještě neslyšeli o nikom kdo by se z kina dokázal vrátit. Proto zůstávají skryti před promítačem a pomáhají ostatním uvědomit si pravdu. Učí je cestě, jak se dostat z kina ven. Je to těžká dřina, protože porazit vlastní chtíč - sám sebe - je ta nejtěžší bitva.

Jaká je teda cesta? Spojit v sobě Plus a Mínus. Obsáhnout obojí. Jedině tak můžete být úplní. Jedině tudy vede cesta z kina. Jedině tudy vede cesta od lidství k Božství. Od utrpení k blaženosti. Jedině tak, že přijmete v sobě obě věci, můžete se sjednotit. Dosáhnete vysvobození. Jak toho však dosáhnout? Nejprve musíte poznat extrém Plus a extrém Mínus. Nebudu vám lhát. Kino pracuje na principu přiklánění se k cestě Plus. Všechno co se vám jeví jako Plus, jako pozitivní, jako dobré... to všechno je iluze, klam a léčka. Tudy cesta nevede. Budete-li se snažit poznat extrém Plus budete se v kině tlačit v miliónových frontách do pavilónů a sálů, kde se "zaručeně" promítají jen ty Plusové filmy. Správná cesta vede zkrze extrém Mínus. Na této cestě žádná fronta není. Cesta Mínus v podstatě znamená vzdát se všeho tedy i vlastního těla, vlastní existence - života na plátně. Je to nejsnazší cesta k dosažení obou extrémů. Jamile dosáhnete totiž jednoho extrému, znáte i druhý. Jamile víte, že extrém mínus je číslo -3 pak víte, že extrémem Plus je +3. Nikdo v kině neví to číslo. Promítač všechny filmy promítá v maximální hranici kolem šestky. Až na jednu vyjímku na +7 film. Film na který nemáte šanci se dostat, protože je vyprodáno na několik tisíc "životů" dopředu. Na dveřích sálu je nápis "ŽIVOT VĚČNÝ". Ani nechtějte vědět co ty "šťastlivce čeká" je to definitivní smrt. No a tak se spokojujete s filmy kategorie +3, +2 atd. V tom kině je jeden sál jen s jedním sedadlem prý pro úsporu místa a tam se promítá jediný film kategorie -6 Nápis na dveřích sálu je VLASTNÍ SMRT.

Diváci kteří byli opatrní a moudří, zkusili si napřed slabší kafe a zhlédli film kategorie jako -1 nebo -2, (protože v celém kině není film kategorie 0), okamžitě s povykem a hlasitým varováním pro ostatním přešli do fronty na kategorie plusové. Prý raději budu trpět na těch filmech plusových než aby ještě někdy prožili taková muka. Kdyby jste se před nimi zmínili o tom, že chcete jít na film kategorie -6 určitě by vás dokonce i spoutali, prohlásili za anti-Krista zavolali escortu dali do blázince nebo do vězení s tím, že je to ve vašem vlastním zájmu.

Satanovo číslo - tedy 666 je polopravda původní číslo pravdy je číslo 606. Satan ho nepopíra jen zamaskoval tu nulu svým číslem, aby to nikdo neodhalil. Bůh je +6 a Satan je -6. Když složíte jen Boha do trojice máte 666 když zase satana, máte opět 666. Všechno posuzování a rozlišení, všechno co dělí na Satana a Boha nese znamení 666 a trpí pekelným utrpením. Teprve spojením těchto dvou v jednom dosáhneme to sedmé číslo. NULU. O tomto čísle Ježíš mluví. Žádné číslo 7 není!!! 7 Je číslo... zakázané ovoce zkrze vědění o "7". Naočkovaný... chtíč. Je to léčka a past. Proto úsilí o dosažení filmu v sále +7 je největší hřích.

Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmi-likrát? I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát. sv.Mat(18.21-22) Ježíš v podstatě říká si vedle jak ta jedle! Co to vlastně znamená? Petr chce být dokonalý... božský... chce se stát lepším. Je na úrovni +6 a chce přebít úroveň -6 číslem +7. A ptá se jak na to. Ježíš říká tím 77 v podstatě rovnováhou. Říká obsáhni +7 a -7. Dej je k sobě. Proč ne 7 a proč nepoužil Ježíš 777? Protože to je špatná volba, špatná cesta... sedmička není! Dokonalost je fikce... šestkou končí stupnice. Sedmička - to je JEN mystický sen!!!!! Dnes velice moderní. Ježíš říká nesuď... udržuj nestrannost! Žádných 7 0 -6 ale jen 0 je to správné číslo! Jednota není číslo 1 ale 0! Říká Petrovi že ztrácí království - že nikdo proti němu nikdy nemůže hřešit ani být zlý.

Nevěříte? Hrajme si dále. 6 + 0 + 6 = 12. Dvanáct to máme biblické číslo. 12 apoštolů obsáhnout v sobě 12 apoštolu znamená přijetí všeho. Je to vašich 12 ztracených synů je nutno najít a obsáhnout všechny. Stát se jejich Kristem - číslem 0. Žádného z nich v sobě nezatracovat a žádného z nich neupřednostňovat. Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich. (+6 0 -6) Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského. Svatá trojice to je rovnováha 606 v absolutním extrému. Musí se shodnout ve vás obě polarity na té nejvyšší hodnotě. I Bůh i Ďábel ve vás musí chtít stejnou věc, pak se vše děje z vůle Otce nebeského netvoří se karma... vy jste volní.

Jenže lidé jsou stále rozdělení. Stále konají jen dle svých předsudků... stále nedosáhují svaté dvojice a tím i trojice... stále usilují o tu mystickou sedmičku o nějaké spasení 144 000. Ono je to zase fór. V Bibli se používá číslo 1000 na potvrzení či umocnění. 12x12x1000 = absolutní potvrzení, přijetí a spasení všech od vašeho soudu!! Celá Bible stojí jen na několika číslech a ty se pak násobí samy sebou, deseti nebo tísícem. Je třeba trochu do toho vidět všechno je to podobenství!!! Bible není skutečným příběhem! Nebudu tu vypisovat důkazy, jen kdybyste měli zájem, snad jen pro pochopení. Máme pět smyslů. Zkrze každý smysl můžeme rozdělit svět na Plusové věci a na Mínusové věci. Čili nám vzniká deset vnímání světa. Dostali jsme se tedy na úroveň deseti. Prošli jsme 1-fyzickou úroveň, 2-duševní úroveň, 3-éterickou úroveň, 4-mentální úroveň, 5-náboženskou úroveň. Naše číslo je teď 5 0 -5 ale někdo je ještě nad těmi smysly. Smysly nás nemohou vlastnit je tam ještě něco vyššího, skutečným Pán a král nad nimi. Je to Bůh na jedné straně a Ďábel na druhé straně. Nyní je tu postoj "Já a Bůh" mnozí tu končí. Odvážní jdou dál... protože cesta pokračuje. Cítí, že to není ještě vrchol. Chtějí se stát Bohem. Usilují tedy o post 6-vesmírné jednoty. Nyní tu máme stav 6 0 -5. Zde panuje názor, že všichni jsme jedno, že si máme pomáhat člověk si tu hraje na Boha. Na láskyplnou bytost, která se stará o všechny bytosti. Která lpí na zachování existence. Táhne je od -6 k neskutečné +7. Zde se káže o sto šest o lásce. Není to však ještě konec, protože na druhé straně je pořád Satan. Když existuje Bůh existuje i Satan. Koho zachránit? Koho upřednostnit? A koho zatratit? Ani jenoho a tím všechny! Je nutno zabít tvůrce... rozbít promítačku... protože tvůrce (vaše vědomí) stvořilo Boha i Ďábla. Bůh ani Ďábel nechtějí existovat. Už je to nebaví pořád to jiskření. Oslabuje je to. Tím i vás. Království neobstojí... umřete všichni tři v utrpení. Energie proudí vždy od kladného k zápornému. Pokud existuje příživník Mínus, Plus strádá. Pamatujte, že nikdy nemůžete zničit Mínus dokud Plus existuje. Nemůžete proto nikdy porazit Satana dokud existuje Bůh. Zničte tedy Boha. Zabijte ho. A pak zmizí i Satan navždy. Jen vy to můžete udělat. Tím, že je sjednotíte ve svém vědomí opět v jednu věc. Nyní jste vy Bůh a jste na hodnotě +6 nyní se musí Bůh obětovat pro spásu Ďábla. Ďábel se nikdy neobětuje... musí to udělat Bůh. Vy jste Bůh. Dokažte to. Vrcholná zkouška Božství. Jde vám to proti srsti že... že by jste měli zabít Boha ve svém životě tak aby zůstal jen a jen Ďábel. Všechno oč jste usilovali až do 6 stupně teď máte hodit za hlavu a vzdát se - obětovat své Božství i se svými schopnostmi na oltář Ďábla a zla. Ježíš to také udělal... šel na kříž dobrovolně... nemusel... a přeci se obětoval. Mohl lidem pomáhat hrát si na Boha mnoho let a přec to všechno obětoval, protože jedině tak mohl všechny spasit a zbavit utrpení. Jedině tak mohl definitivně zastavit ten svůj film o nějakém Bohu, Ďáblu, Ježíši Nazaretském a ostatních trpících. Jedině tak mohl ukázat skutečnou cestu k vysvobození. Vzdal se svého života věčného (film sálu +7)... a ze sálu +6 šel do sálu -6... spasit všechny tím, že zlikvidoval promítačku.

A vezma mouky bělné, upečeš z ní dvanácte koláčů; jeden každý koláč bude ze dvou desetin [efi.] A rozkladeš je dvěma řady, šest v řadu jednom, na stole čistém před Hospodinem. Dáš také na každý řad kadidla čistého, aby bylo za každý chléb ten kouření pamětné v obět ohnivou Hospodinu. Celý starý zákon je jen o tom. O postavení rovnováhy 606, přijetí všeho a 0 je pak čistý stůl před tvůrcem..

Žádné jiné spasení není. Protože nikdo není. Je to jen film v kině. Veškeré snažení mistrů je jen domlouvání filmovým postavám. Čili ztráta času a vlastní vysílení - ztráta energie v boji proti Mínus, v boji proti zlu existujícím jen ve filmu. Jediná cesta vede zkrze malinkaté a velmi těsné dvířka, umístěná neviditelně v sále číslo -6. Viditelná až po skončení filmu VLASTNÍ SMRT. Je na nich nápis: EXIT. Není jiná cesta než prožít extrém -6. Je to trnitá cesta k opravdovému osvobození, která nesnese odkladu typu až příště. Nevzdávejte to. V kině existuje totiž čas a ten pracuje proti vám. Každý existuje jen v tom svém filmu. Jakmile film skončí... a to nikdo neví... stane se něco jako když vypnete televizi. Chvilku nic... vůbec nic - ztráta paměti. Najednou zmizel pan A se vším všudy. Pak najednou se televize zapne a je tu zase jiný pan B a jiný svět. A tak dále a tak dále. Nikdy si žádný pan B nevzpomene na pana A. Nemá totiž jak. Plátno žádnou paměť němá a ani nemluví. Pokud pan A neodejde z kina, neodejde z něho už nikdy. Když se to podaří panu B... pan A nebude panem B nijak vzkříšen do jeho království. A ani pan B tam nebude. Jen velký nikdo...

Pamatujte tedy žádné rozlišení... Ani to a ani to, absolutní rovnováha. Jedině obojí zároveň. Spojení Plus a Mínus, přijetí a obsažení všech extrémů v jednom vědomí. Jinak!... následuje jak říká Leviticus :

Uvedu na vás strach, souchotiny a zimnici pálčivou, nedostatek a nespokojenost [což] zkazí oči vaše, a je tu rozlišování a soud a bolestí naplní duši. vznik utrpení a strádání Semeno své nadarmo síti budete, nebo nepřátelé vaši snědí je. veškeré snažení o to plusové veškerou energii pohltí mínus Postavím zůřivou tvář svou proti vám, tak že poraženi budete od nepřátel svých, a panovati budou nad vámi ti, kteříž vás nenávidí. To je velká moudrost. Jediní páni nad vámi, váši otrokáři, vaši nepřátelé jsou totiž jen věci které nepříjmáte - ty vás vysilují nejvíce. Utíkati budete, ano vás žádný nehoní. Budete bojovat proti Mínus, proti zlu - utíkat před ním k Plusu a přitom vás nikdo nehoní. Vy sami se vysilujete a mrháte jen životní energií. Jestliže ani tak poslouchati mne nebudete, tedy ještě sedmkrát více trestati vás budu pro hříchy vaše. Sedm to je ten hřích. To je ta nespokojenost s vlastním filmem, s filmem Hospodina. Tehdy o to více budete trpět za své nepřijetí -6 a lpění na sedmičce. Tehdy deset 2x5 smyslů žen starající se o vaše potřeby péci bude chléb váš pokrm života, svěříte jim svou energii v peci jedné, ve vašem vědomí a zase chléb váš odvažovati vám budou. budou vás okrádat o energii a čas protože jim (smyslovým požitkům) otročíte Budete pak jísti, a nenasytíte se. nikdy ale s nimi nedosáhnete své úplnosti, míru ani spokojenosti. A zkazím výsosti vaše, to na čem si zakládáte a preferujete bude stále v ohrožení a vypléním slunečné obrazy vaše, všechny světlé sny o +7 budou pak čím dál více nedosažitelnější a skladu těla vaše na špalky ukydaných bohů vašich, ukydaných, usmolených kostelních a chrámových Bohů - tzn. všechno co uctíváte, co prohlašujete za svaté +7-čkové a duše má bude vás nenáviděti. protože je stále rozdělená a to ji vysiluje. Hospodin je totiž vaše vědomí Vás pak rozptýlím mezi národy, a učiním, aby s dobytým mečem vás honili. dobitý meč to je vláda smyslů nad vědomím a ti vás proženou - každý chce totiž to své jako první I bude země vaše vyhubena, životní prostředí obětujete jejich požitkům a města vaše zpustnou. města=těla - místa kde přebývájí smysly A budou padati jeden přes druhého jakožto od meče, ač [jich] žádný honiti nebude; budete umírat v kruhu reinkarnace jen na to své vysílení z otročení jim aniž kdo z vás bude moci ostáti před nepřátely svými. a nikdo takto rozdělený (v honbě za plusovým) nebude mít klid od nepřátel (od minus) a nedosáhne osvobození.

Celá Bible je jedno velké podobenství. Stačí když dosadíte za symboly správné věci a bingo! Je to jasné jako facka. Pak se vám vhrnou slzy do očí při pohledu na církevní a duchovní podání ... na ten masový mýtus způsobený nepochopením proroků... Číslo 7 se bere v Bibli totiž jako prokletí prvního stupně, jako jediné malomocenství, nemoc bílé skvrny, jako nejvyšší pokušení a hřích, jako posedlost ďábelstvím!! I z Marie Magdalény dokázal Ježíš vyvrhnout 7 ďáblů. Ale to jen tak na rozloučenou... Tedy vida ránu tu, 7 uzří-li, že rána jest na stěnách domu, čili vlastní příbytek vědomí dostává trhliny aby se rozpoltilo na Plus a Mínus [totiž] důlkové názelení aneb náčervení, a na pohledění jsou nižší než stěna [jinde:] nižší to jest přichází od spodu od smyslů od vládců čísel 1 až 5 nikoliv od čísla 6 Vyjde kněz z domu toho ke dveřím jeho, kněz - to co je svaté tedy vědomí opustí své sídlo a dá zavříti dům ten za sedm dní. a nechá tělo i duši aby trpěli utrpením ve vězení smyslů za tu nemoc +7 A v den sedmý navrátí se kněz, a až příjde čas - v tom filmu +7 a uzří-li, ano se rozmohla rána na stěnách domu tedy nepoučili jste se a o to více teď usilujete o +7 toho: Rozkáže vyníti kamení, na němž by rána taková byla, a vyvrci je ven za město na místo nečisté. váš definitivní konec - vyškrtnutí z kihy života Bude vám i toto za věčné ustanovení: Sedmého měsíce, desátého dne opět 7 a 2x5 symbolizující rozlišování [téhož] měsíce ponižovati budete duší svých, tím ponižujete své duše a posíláte je na věčné zatracení a žádného díla nebudete dělati, neplánujte si tedy nic o ráji v 7-mém nebi, ani doma zrozený, ani příchozí, kterýž jest pohostinu mezi vámi. Zkrátka všichni ti sedmičkoví, včetně sedmičkových odkojenců a stoupenců dopadnou stejně proto Šest let osívati budeš rolí svou, a šest let obřezovati budeš vinici svou a sbírati úrody její. šest je maximum sedmička není Sedmého pak léta sobotu odpočinutí bude míti země, sobotu Hospodinovu; nebudeš na poli svém síti a vinice své řezati. už zkrátka nebudete. Lidé nepochopili a ptají se dál. Co budeme jísti léta sedmého, jestliže nebudeme síti, ani shromažďovati užitků svých? Dám požehnání své vám léta šestého, to šestka je požehnaná tak že přinese úrody na tři léta. I budete síti léta osmého, a jísti úrody staré až do léta devátého; dokudž by nezrostly úrody jeho, jísti budete staré. Ujištění že šest stačí! Dosáhněte extrémů šestek a pak máte vystaráno a s čistým stolem požehnáno od Hospodina na tři a více období dopředu. Pak už nebudete nikdy strádat a budete živi jen z dosažení extrémů šestek tedy ze starého tak jak tomu bylo na počátku. Zkrátka život věčný. Pokud jste tedy dosáhli stupně +6 máte jen dvě volby buď film -6 nebo film +7. To je poslední zkouška. Všechno ostatní už znáte. Proto zvolte film -6! Nedělejte tu velkou chybu jako mystici. Všichni totiž leží na hřbitově.

A abych vám ještě ukázal něco dalšího něco z nového zákona, co odhalí roušku Ježíšových zázraků... jak se sytí zástup mnohý. Téměř v celé bibli není mluva o lidech. Vše se odehrává jen na poli vědomí!!! Ježíš je syn Otce. Je to postava Hospodinova vědomí. Prochází se v rozpolceném vědomí, zasaženém sedmičkovou nemocí, soudem, pokrytectvím či rozlišováním a dává ho dopořádku - spasuje ho. Takže něco o nasycení zástupů. A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich. Ježíš totiž příjmá všechny - i ty služebníky svého života dříve utlačované nějakými +věcmi které jim odebírali energii a kteří jsou nyní slabí a nemocní. Ty léčí a uzdravuje neduhy jejich a zároveň netrestá a nesoudí ani ty utlačovatele jejich A když bylo k večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Propusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů. Ježíš pak řekl jim: Není jim potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti. A oni řkou jemu: Nemáme zde, než pět chlebů a dvě rybě. Proč ty počty? Pět chlebů se dá spravedlivě rozdělit zkrze smysly na deset vnímání světa a ty dvě ryby jsou jedna pro Boha a jedna pro Satana. Ježíš všechny poděluje spravedlivě. Ještě bych dodal, že chléb není chleba tak jak jej znáte, ale energie života - přízeň a smlouva Hospodinova na vlastní existenci. On pak dí jim: Přinestež mi je sem. A rozkázav zástupu posaditi se na trávě, a vzav těch pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, požehnal, a lámaje, dával učedlníkům ty chleby, a učedlníci zástupům. I jedli všickni a nasyceni jsou. I sebrali, což zbylo drobtů, dvanácte košů plných. Opět 12 čili všichni se najedli dosyta. Všimněte si že lámal jen chleby nikoliv ryby. Bibli je nutno číst velmi pozorně někde totiž hrají roli i velká písmena ve slovech jako např. Pán & pán. Takže Bůh i Ďábel (dostali oba po rybě) i jejich lid tedy 5 smyslů umocněno 1000 dostalo po chlebu Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí. Bůh ani Ďábel nejí, protože v podstatě ani neexistují, ale byli uctěni aspoň rybou ti ke své existenci totiž chléb coby pokrm života od Hospodinovu nepotřebují a vaše existence se bez nich v klidu obejde. Všichni byli tedy spokojeni a od každého zbyl ještě pomyslný koš plný drobtů. (No uvažujte... kdo by sbíral ve skutečnosti nějaké malé drobty ze země a dával je do košů jen aby to spočítal a komu by se chtělo počítat do 5000... takový zástup (a to počítáno bez žen a dětí)... to muselo být na tehdejší poměry několik vylidněných měst dohromady.)

Ale Ježíš pak dále ukazuje jak to dopadá když se použije jiná kombinace čili nemoc sedmičková. Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu. Nebo již tři dni trvají se mnou, a nemají, co by jedli; a propustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě. I řkou mu učedlníci jeho: Kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili? I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm, a málo rybiček. Sedm chlebů se už nedá spravedlivě rozdělit mezi 10 hladových a několik malých rybiček se nehodí na uctění Boha či Ďábla. I rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi. A vzav těch sedm chlebů a ty ryby, učiniv díky, lámal a dal učedlníkům svým, učedlníci pak zástupu. I jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných. Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí. Žádný užitek (sedmo košu droptů zbylo - čili ani jeden protože sedmička je iluzí) a nasyceni byli jen 4 smysly umocněno 1000. Zbytek zůstal hladový. Zkrátka všechno sedmičkové je marné snažení a plýtvání energií.

Takže tu jaká je cesta? Každý z vás vítá a uctívá anděla zdraví pokládá ho za +věc a schvaluje jeho vládce tedy pomyslného Boha. Nikdo z vás však stejného anděla na druhé straně, tedy anděla nemoci už nepříjmá a nenávidí jeho vládce tedy pomyslného Ďábla. Přitom anděl zdraví vás žene k nemoci tím, že vás svádí k užívání, k hýření atd., kdežto anděl nemoci vás varuje a pomáhá vám najít vlastní chyby, stará se o vás mnohem lépe. Který to teda s vámi myslí opravdu lépe? Lidé by měli mnohem více prohlédnout. (podrobněji to rozvádím v předmluvě k sekci Zdraví) Ježíš přijmul a podělil oba anděly stejným dílem svých preferencí, protože jinak by ztratil energii v boji za zdraví a v útěku před nemocí. A tak je to se vším. Naučte se příjmout obojí. Protože to jsou jen vaše děti. Když je tu láska jste to váš dítě a když je tu nenávist je to zase váše dítě. Teprve až obě polarity příjmete do svého života jako své ztracené syny či děti. Až příjmete všech 10 dětí smyslů a nakonec příjmete i obě své nejmladší děti tedy Boha ale i stejně tak Ďábla, pak jste dosáhli vysvobození. An který z vás jest člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen? A prosil-li by za rybu, zdali dá jemu hada? Dokážete-li milovat Boha stejně tak jako Ďábla a věnovat jim stejné pocty a stejné oltáře... rozdělit své srdce pro oba stejně máte čistý stůl před Hospodinem a žádným svým skutkem se karma dále netvoří. Jak jsem však řekl... není to ale ještě konec. Pořád exituje Plus a Mínus. Pořád je tu ještě možnost, že se to kdykoli zvrátí zpět... Na konec musíte ještě toto zničit. Víme tedy, že mínus existuje jen v závislosti na plus, protože energie vždy tekla od kladného k zápornému. Tedy pokud existuje Bůh tak vlastně jen sponzoruje Ďábla. Je teda třeba zničit ten zdroj Plus. Zabít Boha! Zabijte Boha a spasili jste celý svět i sami sebe od pekelného ohně Ďáblova kotle. Od šesté pak hodiny vidíte 6 čísla nejsou náhodná film -6 vlastní smrt se promítá tma se stala po vší zemi až do hodiny deváté. takže 7 - 9 nic není... pak následuje to správné desáté číslo - číslo nejvyšší dokonalosti vyšší než 9 a to je 0 - uzavřený kruh - Hospodin a počátek všeho!!! A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Dokázal to. Zabil Boha... ukřižoval ho na kříži Ďáblovi a dosáhl spasení - tedy uzavřel kruh a dostal se do počátku všeho - do bodu 0. Už žádné nové tvoření trpícího světa... žádný další film, žádný Adam, žádný ráj, žádný Ježíš, žádné zrození, žádné tělo, žádný Bůh ani žádný Ďábel... už žádná další smrt... tedy jen skutečný ŽIVOT VĚČNÝ! No a jen tak pro zajímavost kolik mu bylo let? 33. 3+3=6 a 3x3=9 jindy ani umřít nemohl.

Víte jak se dostane zvíře z klece? Je jen jedinný způsob... zemřít. Možná si popláčete ale jiné východisko z této hry není. Ale jen tak na závěr vám něco sdělím. Malé tajemství. Ono vlastně neumřete je to jen film. Jediné co se stane, je to že nebudete už nikdy hrát žádném filmu "hlavní roli." Víte kdo je vždy na tom plátně? Je to jen vaše ego. Váš Bůh je vaše ego. To jemu jsou postaveny kostely, to díky jemu se honíte za dokonalostí to ono chce na film sálu +7 Život večný. Ono ve skutečnosti je váš Bůh převlečeným Ďáblem a naopak. Takže všechno plusové je dílo Ďáblovo, dílo ega a způsobuje to jen strádání. A všechno mínusové je dílo Boží a vede vás to k pravému Hospodinu. Zkuste si říct dnes zemřu, zkuste to říct svým spoluhercům na plátně. Budou se vás snažit zadržet, protože zmizí i s vámi. Víte jaký je první film v tom kině? Já jsem... a promítač je ego... Takže film +1=Já jsem, film +2=Já jsem dobré, film +3=Já jsem někdo, film +4=Já jsem duchovní, film +5=Já jsem dokonalé, film +6=Já jsem Bůh, a film +7=Já jsem věčné. Film -1=Jsem špatné, film -2=Jsem naprostá nula, film -3=Jsem největší hříšník, film -4=Jsem sám Satan, film -5=Jsem jen iluzí, film -6=Nejsem a už nikdy nebudu.


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width