Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Božské ego

Reakce na otázku jak se stát dokonalým

Nemůžete už být dokonalejší. Nikdo se nikdy cvičením nestane Buddhou. Všichni by chtěli být jako Buddha nebo Ježíš. To by byla velká katastrofa, velká nuda, jednotvárnost. Jedině v rozmanitosti je ukryta krása, svoboda růstu a rozkvětu ega. Ano! Bůh chce, aby jste rozkvetli po svém. Bůh miluje anomálie a výstřednosti. Každý strom si roste jak chce. Ikdyž zasadíš ze stejného stromu dvě semínka vedle sebe každý strom bude jiný. Každý strom se bude chtít co nejvíc se odlišit od toho druhého... být jedinečný. Bůh zbožňuje velké ego! Ostatní jen miluje, ale velká ega zbožňuje.

Co je to však velké ego? Prezident není velké ego, Miss není velké ego, Michael Jakson není velké ego, Donald Trump není velké ego, ale poustevník to už je velké ego. Ptáte se proč? (usměv) Ti první jsou jen slaboši, otroci jiných otroků, otroci slávy, moci a majetku. Potřebuji ke svému úspěchu jiné. Jsou tak slabí, že jsou pro ostatní úplně neškodní, a proto je opěvují. Je to v podstatě jen výsměch jejich duchu. Jak se říká poražení nemají nepřátel, a žebráci sklízejí jen almužnu (nejen formou peněz, ale i potlesku, obdivu). Je to jen rafinovaná a zákeřná hra cizích eg ve stylu - když nějakému egu řeknu, že je velké, když ho "zabiju" - zasypu slávou, jměním, mocí... pak už neporoste dál a já (tedy zase moje ego) ho můžu v klidu předběhnout dosáhnout rozkvětu a pak se mu vysmát. Zatím co jeho ego bude jako bonsai to mé je v klidu přeroste jako statný dub. Stačí tedy cizím egům přistříhnout křídla zasypat je popelem, zkrátka udusit jejich růst a pak mám já dost času je přerůst. Všechno je vidět v přírodě. Kopřivy ty ale žahají že? Ale nedají se zastavit čím více je budete dráždit, tím více se spálíte, čím více je budete dusit tím budou odolnější. Dříve kopřiva asi tak nepálila. Ale tím že se ji lidé snažili vyhubit, tím se její geny zocelily. Proto komáři, krysy a plevely to všechno se zoceluje, zatím co člověk chřadne a chřadne. To proti čemu člověk bojuje nejvíc to v podstatě jen posiluje a umožňuje mu tím aby se jeho geny zdokonalily! Takže kopřivy se díky svému zatracení stávají nejmocnější rostlinou. Okamžitě přerůstají všechny trávy ve svém okolí, jen aby na ně spočinul zrak Boží. Celá příroda je takto drsná... přežijí jen ti silní. Člověk ji vůbec neničí... příroda ho miluje! Komáři a hmyz říkají: "Ještě, ještě, nepřestávej vyvíjet jedy! Pak my ovládnem planetu. Člověk ničí jen sám sebe... on je v této hře přírody tou komickou figurkou. Zatímco se člověk dívá na svou tragédii, příroda se dívá na skvělou komedii a směje se až k popukání. Takový pes se napije z kalné kaluže a nic se mu nestane... zkuste to vy. Kdo má tedy lepší geny? Jsem zvědav co budete dělat až začnete chytat alergii na vlastní pot...

Ale zpátky když se naopak v tom stádu slabochů, kteří tvoří masu společnosti objeví naopak velké ego... to je jako ta kopřiva. Všechny pálí a žahá... neplatí na něho žádné peníze, moc ani sláva. Nic ho nezastaví žádná pravidla dere se prostě nahoru. Roste a roste a všechny přerůstá. Takové ego je trnem v očích všem slabým. Ti se seskupují, kují pikle, tvoří zákony a pravidla. Chtějí ho zničit, svázat omezit. Ale takové velké ego se nedá. Museli by ho jedině zabít. A když to dokáží... pak mu stavějí oltáře. Ale ve skutečnosti je to jen oltář jejich eg. Dokázali jsme ho zabít... Teprve po smrti, až je neškodný ho klidně můžeme uctívat. Lidská úcta to je jen maskovaný strach. V zenu mají takový hádanku. Jak se správně má zdravit osvícený člověk? Nevíte? Pěstí do zubů!

Velké ego se o druhé nezajímá. Jedině velké ego dokáže opustit společnost. Jen ta největší ovce ze všech dokáže pobloudit. A Bůh zanechává těch 99 klidně napospas svému osudu a vydává se za tou jedinou, aby ji vzal do náručí a radoval se z toho že ji nalezl. V absolutním egu je skryto pravé božství. Buddha se nespokojil s kralováním nad lidmi, chtěl víc, chtěl být mocnější než kdejaký Bůh.

Jedině tak když dokážete vystoupit z davu si vás Bůh všimne. A postaví se na vaši stranu. Je to jako v lese. Slabé stromky se neuchytí. Jen ty dravé za světlem, jen ty, které Bohu říkají: "Hele tady jsem. Jsem silný díky tobě pohleď jak jsem všechny přerostl." Tím mu vzdává dík a poctu. A on má radost. Všechno v přírodě tak pracuje. Proto je silná a zdravá. Ale pozor má to jeden háček. Skutečně velké ego není zákeřné. Neubližuje ostatním a nepotřebuje ostatní ke své velikosti. Neroste na úkor jiných. Na to bacha! Ať si to zase někdo nevyloží po svém. Skutečně velké ego říká: "Já sám!" Je to soutěž, avšak nesmějí se porušovat pravidla rovnoprávnosti. Jak na to? Myslet na sebe tak, aby nestrádal nikdo jiný a myslet na ostatní tak abyste zase nestrádali vy sami. Dožeňte toto moto až do naprostého extrému - postavte se na hranu žiletky - a stali jste se Bohem. (Více o tom najdete v článku Životní paradoxy.) Proto největší ego najdete mimo davy. V davu opravdu velké ego nikdy nenajdete. Odmítá jakoukoliv pomoc. Bere to jako neúctu! Jako zradu! Jako když ho chcete okrást o ten Božský pocit toho úspěchu, že všechno dokázalo úplně sámo... protože Bůh také všechno dokázal sám. Naopak bude si libovat, když mu budete házet klacky pod nohy. Bude vás milovat, když mu budete stavět překážky. Když na něho budete z vysoka kašlat, plivat a urážet ho, když mu odmítnete v nouzi pomoci - bude tím nejšťastnějším a nejvděčnějším tvorem. Bude v orgasmu, bude slzet radostí a vděkem, za to, že mu umožňujete růst, že mu dáváte přednost před vlastním růstem... A v davu ho nenajdete taky proto, že vás nechce ovlivňovat, nechce vás mást, manipulovat, zasahovat do vás, být vaším vzorem, vrhat na vás stín. Proto je to většinou samotář... nikoho a nic nepotřebuje vystačí si jen se svým božským egem. Často nemá ani nic na sebe. Proto je nutno zabít všechny vzory. Nic se nesmí dostat do cesty k vám samotným. Žádný Buddha ani Ježíš. Jen vy, vy a vy! Všechno cizí musí pryč!!! Všechno vypůjčené, nashromážděné. Všechna moudrost z knih všechno to musí z cesty. Všechno co nejste vy všechno co není vaše zahoďte!!! Všeliké štípení (učení, vědomosti), jehož nevštípil (do vás) Otec váš (váš život, vaše osobní zážitky a zkušenosti - jediná pravda) je nutno zahodit!!! Všechno co není vaše, co jste si sami neprožili je pusto pustá lež... nehledě na to kdo to říkal. Vaše paměť je tím nejhorším tunelářem vašeho života, výrobcem nudy, monopolem na mrtvoly.

Skutečně velké ego má ještě čas dokonce ukazovat cestu - šíří vůni rozkvetlého květu mezi ostatními. Chodí mezi nimi vznešeně jako páv... jako král ve svém království, o které ho nemůžete už žádným způsobem připravit. To je skutečná vrchol egoismu... realizace Božství. To se ostatním však velice nelíbí prý je to narcismus, prý je to pýcha! NE! Je to hrdost a skutečná láska i soucit k ostatním. Takoví velikání doslova hýbou světem i lidskou žlučí. Vytrhnou vás z pohody, vzkřišují z mrtvých a táhnou vás do výšin. A přitom sklízejí jenom jedovatá slova a urážky z vašich úst. Pýcha je to, když se chlubíte cizím peřím. Oni však vzdávají dík stvořiteli, oslavují ho. Bůh se taky rád ukazuje. Ani vteřinu nevynechá, aby se nevzhlížel v zrcadle své tvořivosti. Zasazuje semínka, všechna stejná. Všechny mají stejné podmínky a šance. Tak pojďte děti rostněte ukažte co ve vás je a jak umíte využít příležitosti. Je to velký sběratel unikátů, protože on sám je největší unikát. Dosáhněte své jedinečnosti a stali jste se Bohem.

Všichni v přírodě se řídí zákonem, že nikdo vám nic nedá. Nabízí jen ďábel... dám ti věci bez práce jen když se mi pokloníš stačí se jen modlit... Bůh naopak říká... dokaž mi, že jsi hoden mé pozornosti! Že v tobě dřímá Boží síla. Realizuj mne v sobě. Pomož si sám! I Ježíš lidi stále bičoval slovy o tom jak malé víry jsou, že si nevěří. Chcete-li se připodobnit Bohu je nutno najít víru v sebe. Myslíte si, že Bůh někdy pochybuje o svých schopnostech? Že má obavy nebo strach? Že se něčeho bojí!

Jak víte že nejste dokonalí? Hmm? Kdo vám to nakukal? Kdo vás to chce svést z pravé cesty? Moderní duchovnost i církev se snaží dělat z velkých eg mrtvou masu slabochů. Prý pokora, prý je nutno zabít ego. Musíte to a to cvičit to a to, vzdát se svého růstu na úkor druhých, obětovat se... jen aby oni místo vás mohli růst. Já vám tady tedy říkám, že božství se dá dosáhnout jen zkrze rozkvetlé ego. Když se silní obětují slabým... jaká nás čeká budoucnost? To není pravý soucit to není pravá láska, ikdyž se to z pohledu mas tak vykládá. Pravý soucit je když jim ukážete cestu, když vy půjdete příkladem, když rozkvetete, když se proderete na vrchol! A to se už masám jeví jako sobectví. Ale jedině v absolutním sobectví se nachází pravý soucit. Je nutno to vidět ze šíršího pohledu. To mnozí neumí. Jedině mistr, který vás kopne do zadku, to s vámi myslí skutečně dobře. Ten který vám nabízí svou náruč a podává vám kapesník na utření slz vás jen ubíjí. Proto v drsnosti a krutosti přírody je ukryta ta nejjemnější láska. V diamantu je ukryt jemný květ lásky a v jemném květu lásky je ukryt diamant. Matčin mazlíček co v životě pak dokáže? Vemte si takovou želvu. Vylíhne se a nikdo se o ni nepostará. To je síla! To je víra! A člověk (smích) 30 let u matky... a když ji ztratí hledá zase útočiště u Boha...

Pokud vidíte někde nedokonalost... je to jen vaše projekce toho, že ještě neumíte vidět. Bůh je všechno! Takže chcete tvrdit, že on nebo nějaká část je nedokonalá? Buddha je Buddha ikdyž si utírá prdel. Dělá to svým Buddhovským způsobem. Říká tím světu i Bohu: "Takhle si utírám prdel jenom já!" Když to podle něj budete opakovat stanete se Buddhou? Ne. Budete jen nudnou kopií - falsifikátem. Nemůžete už říct to samé co říkají Buddhové. Můžete jen tvrdit, že si utíráte prdel stejně jako Buddha. A to je pýcha, to je pirátství a pirátství nemá Bůh rád. Bůh sbírá jen originály. A moderní duchovnost a církev... to je jedna velká pirátská dílna.

Osvícený člověk vidí všechno osvícené. To jak vidíte svět zrcadlí jen vaše vnitřní nepřijetí. Všichni velcí mistři vám říkají že jste nikdy nebyli ničím jiným než Buddhou! Tak co pořád hledáte? V momentě, kdy začínáte hledat své vlastní Božství ho právě jenom popíráte! Ten kdo tluče nevchází. Ten kdo hledá ztrácí. Ten kdo se modlí... tomu nebude nikdy odpuštěno.


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width