Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Životní paradoxy

V absolutním chaosu nachází se pravý řád.
V absolutním vypětí nachází se pravé uvolnění.
V absolutním pohybu nachází se pravý klid.
V absolutním vězení nachází se pravá svoboda.
V absolutní smrti nachází se pravý život.
V absolutní chudobě nachází se pravé bohatství.
V absolutní válce nachází se pravý mír.
V absolutní šílenství nachází se pravá moudrost.
V absolutní porážce nachází se pravé vítězství.
V absolutní nenávisti nachází se pravá láska.
V absolutni nemoci nachází se pravé zdraví.
V absolutním smutku nachází se pravá radost.
V absolutní ztrátě nachází se pravý zisk.
V absolutním pláči nachází se pravý smích.
V absolutním utrpení nachází se pravá blaženost.
V absolutní odpornosti nachází se pravá krása.
V absolutní tmě nachází se pravé světlo.
V absolutním ďáblu nachází se pravý Bůh.
atd. atd.

Ale pozor platí to i obráceně.

Co je zlatá střední cesta? Je to spojnice všech protichůdných extrémů. Teprve když se setkají ve vás dva extrémy najednou můžete najít zlatou střední cestu. Zlatá střední cesta vede po hřebenu nikoliv v údolí. V údolí se nikdy nesetkávájí dva protichůdné extrémy. Je nutno dosáhnout vrcholu a zůstat stát - balancovat na hraně tenké jako žiletka. Jedině na vrcholu kde se sbíhají a stupňují jednotlivé protichůdné extrémy coby svahy, tam kde vybíjejí se energie a srší blesky je zlatá střední cesta naprosto jasná. 1+1=0! Jedině na vrcholu můžete poznat oba svahy najednou. "Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti." Tam je světlo světa - tam se získává ten správný rozhled. Jděte do extrémů. Do naprostých extrémů. Vystoupejte po svahu až na vrchol té hory. Jinak budete celý život jenom bloudit. Buddha byl jen nespokojeným králem... chtěl mnohem víc a tak pokračoval v lezení šel výš a výš až došel do extrému chudoby. Když dosáhl absolutního vrcholu svahů mohl obsáhnout oba extrémy najednou - stal se jako poslední odkopnutý žebrák největším a nejslavnějším králem. Dosáhl cíle už neměl kam jít výš už cesta není - zastavil se. Jak poznáte Boha? Je to ten největší kacíř, hříšník a rouhač. Proč? Protože jedině on si to může dovolit. Stejně to bylo i s Ježíšem. Celá Bible (tedy jenom jeho učení) je výsměchem veškerému náboženství. Ježíš se vysmívá židovskému hospodinu. Vysmívá se všem farizeům církvím a zákoníkům. Ale jak krásně to umí. V jeho rebelství je pravá božskost. No a jak poznáte ďábla? Je to přesný opak... tak pozor ovečky váš pastýř je ten vlk. Když ptáčka lapají pěkně mu zpívají... a pak z vašich zlatých cinkavých slziček paláce si stavějí.

Čili zlatou střední cestu lze najít jen a jen zkrze vrcholný extrém. Jedině když dáte dva magnety proti své síle co nejblíže k sobě tak můžete ve zbylé mezeře volně prostrkovat kovy. Jedině tam leží svoboda a blaženost. Nutíkejte pryč... neodvracejte svou tvář... naopak!!!! Zastavte se!!! Přijměte ten svůj kříž. Vezměte jej a následujte Ježíše. Lehněte si na něj, roztáhněte ruce až dotknete se současně obou protichůdných extrémů a pak se jich už nepouštějte... raději si nechte k nim přibýt ruce. Ani neslézejte z kříže dolů i kdyby na vás volali všichni svatí... raději si nechte přibýt i nohy, aby nemohli udělat už ani krok! A jste volní...

Když držíte v každé ruce jeden extrém za pačesy... tehdy už po ničem netoužíte. Všechna touha mízí, protože toužit se dá jen po tom co ještě nemáte. A pokušitel-vychytralec (had) nabízí jen půlku... všechno lstivě rozdělil na dvě polarity. Na dobré a zlé věci. Pokud takto něco soudíte, už pojedli jste ovoce ze stromu vědění dobrého a zlého a ztratili jste ráj. Stále vám říká vyber si... buď to a nebo toto nemůžeš mít obojí. Vyberete-li si například bohatství bude vám ukazovat jak lehce a bezstarostně se žije chudým. Vyberete-li si pak chudobu ejhle... zase prozměnu vám bude ukazovat jak se žije bohatým kteří chudé využili. Jediná finta na něj platí - dej mi to obojí najednou. Jedině tehdy se ho zbavíte. Odstoupí od vás a dosahujete vysvobození. To je jediné poselství Ježíše. Vlastně jenom říká příjměte obojí najednou tím zmizí všechna rozlišení veškerý spor a boj či války, věškeré předsudky, které hájíte až do krve jako velké pravdy. Dokud je království rozděleno nikdy neobstojí. Nevyzdvihujte to jakési dobro a nebojujte proti tomu jakémusi zlu. Vaše láska k jednomu je jen převlečená nevávist k druhému. Obojí je jedno a to samé. Láska a nenávist je jedna a táž věc. Dobro a zlo je jedna a táž věc. Ve skutečnosti neexistují žádné protiklady to jen vy jste rozdělení. Obsáhněte obojí a dosáhnete nirvány.


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width