Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Jak to Ježíš myslel když řekl: Hledati mne budete, ale nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžte přijíti.

Odpověď: Ježíš to v Bibli opakuje vícekrát.

sv.Jan 07.34
Hledati mne budete, ale nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžte přijíti.

sv.Jan 08.21
I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, a hledati budete mne, a v hříchu svém zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.

sv.Jan 13.33
Synáčkové, ještě maličko s vámi jsem. Hledati mne budete, ale jakož jsem řekl Židům: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti, i vám pravím nyní.

Ježíš si dělá i nedělá legraci. Nikdo na světě nemůže jít tam kam jde on. Ani jeho apoštolové, ani Papež, ani ten nejlepší Křesťan, ani ten nejvzornější Jehovista, a oni žádný osvícený atd. V čem je pointa? Jsou dvě pointy. Jednou pointou je cíl či vzor. Ježíš vás varuje před veškerými cíly a vzory. Ježíš říká, že není čeho dosáhnout. Není žádný smysl ani cíl. Kdo hledá ztrácí, kdo chce svou duši spasiti, ztratí ji, a zemře v tomto hříchu. Mnohokrát na to v jiných příměrech v Bibli pokazuje. Cesta je cíl sama. Království boží je tady, všechny cíle světa jsou tady... Kdo toto najde našel Království Boží. Není třeba už nic víc hledat. Není třeba nic očisťovat, proti čemukoliv bojovat, cokoliv vylepšovat. Tehdy se budete své minulosti smát až se hory budou zelenat. Hledající = bloudící, trpící a strádající. Hledající = hříšník. Hledající = rouhač. Slovní modlení je kacířství. Víte co je vůbec pravá modlitba? Je to radostné dávání. Je to dávání bez strádání. Je to odevzdání se proudu života. Není třeba žádných slov! Není třeba ucha Božího :-). Dávat věci to je maličkost... dejte sami sebe! Dávejte aniž byste co měli. Dělejte lidem radost a přitom mějte prázdné kapsy i ruce. Ten kdo takto umí dávat sám bude mít. Dávat sebe sama to je nabízení sebe sama. Rozveselit někoho písničkou je mnohem lepší modtlitba, než mu dát kázání. V prvém případě, přinese písnička radost oběma stranám, v druhé případě zplodíte jen oboustranné utrpení. Hezky to jde vidět na tomto podobenství.

sv.Matouš 21.kapitola

28. Ale co se vám zdá? Člověk [jeden] měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes, a dělej.
29. Ale on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel.
30. I přistoupiv k druhému, řekl též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. Ale nešel.
31. Který z těch dvou naplnil vůli otcovu? Řekli jemu: Ten první. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.


Zpátky však k cílům. Ten kdo hledá cíl, sám potvrzuje, že není v cíli... do království Božího nelze dojít. Není žádný způsob jak se tam dostat, protože už tam jste. Nelze se dostat do ráje, protože už jste v ráji. Prohlédněte. Probuďte se ze snu. Tehdy uvidíte jak je celý svět ve snách. Lidé spinkají a zdají se jim strašné sny. Někdo chce být tím, někdo tím. Každý hledá smysl a vzor. To nechápu, proč lidé musí být jako někdo... proč chtějí být kopií. Buddha nechtěl být jako někdo, Ježíš nechtěl být jako někdo, jejich motivace byla zcelá jiná. Chcete vědět jak se ze snu probudit? Stane se to tehdy, když už ho budete mít pokrk. Když už vám bude přerůstat přes hlavu. Když už nebudete mít sílu ho unést. Tehdy nastane velký zvrat... tehdy když vyženete své úsilí do maximálních možných hranic, tehdy až se totálně vyčerpáte, tehdy se to stane. Sen je jako naděje. Dokud máte naději budete svůj sen bránit. Teprve až poznáte marnost svého úsilí, teprve až se vzdáte poslední naděje, pak sen skončí a vy se probudíte. Všechno co naděje bere vás probouzí, všechno co vám je dává vás uspává. Proto Ježíš říká: "tam kam já jdu vy nemůžete přijíti." To musela být ledová sprcha i pro apoštoly :-).

Kdybych vás chtěl probudit já, vezmu vám toho víc :-). Řeknu vám, že zítra je konec světa :-). Nevyhnutelně. Pak se to rozjede... To by znamenalo probuzení miliardy lidí... ale taky miliardy těch, jež by prohlédli. Úplně by se rozpadl tržní systém... nastal by obrovský chaos. Ono to je chaos. Probouzení se je ten největší chaos, který můžete zažít. Je to totální porod. Něco umírá a něco se rodí. Můžete se zbavit malých nadějí to nic není. Víte co zkraťme to. Půjdem po příčině všech nadějí. A tím je přesvědčení že budete pořád dál. Tak na to rychle zapomeňte!!!! Vzdejte se těla i života, vzdejte se této naděje nadějí. Vzdejte se vlastního bytí a sen skončí. Protože když zde nikdo není, není ani komu by se sen zdál. A nezapomeňte že je rozdíl mezi tím znát cestu a jít po ní! Znát cestu.... pcha! Toť největší nesmysl který jsem slyšel.

Proto Ježíš říká hledati mne budete... ale marně. Opět Ježíš nemluví o sobě jako o člověku. Nelze hledat, pokud nemáte cíl. A cíl? Odkud jej máte! Je váš, nebo jste se jím někde nakazili? Z čeho jste vybírali? Kdo vám nabízí? Je to pokušitel sám... Tak jako nabídl Adamovi... Jaký má cíl pes? Jaký cíl má nemluvně? Jaký máte cíl v orgasmu? Jaký máte cíl, když je tu láska? Když není lpění není cíl. Život je jako řeka. Vy jste do ni byli vhozeni a ven se živí nedostanete. Můžete se bránit, můžete mít mapy světů, nic vám to není platno. Z řeky se nedostanete a nemůžete měnit její směr! Zapomeňte na všechny svobodné volby! Svobodná volba... ó... to je moderní sen č.1!!! Tak proč to nevzdát hned ne? Pusťte to... pusťte všechny starosti a obavy, protože nemůžete stejně uniknout svému osudu.

Řeka teče a vy jste unášeni nemilosrdně jejím proudem a nevíte kam. Nikdo neví kam. Ti co jsou v předu ti vám to nepoví... tady žádný mobil není. Stejně tak je zbytečné nechávat vzkaz na břehu těm co plavou za vámi. To je úplně zbytečné, protože v momentě kdy budou na místě kde jste nyní vy, budou vědět to samé co vy a nemusí tedy číst žádné vzkazy. Mnozí by dokonce chtěli ještě své vzkazy prodávat... zlaťáčky je stáhnou ke dnu. Aby bylo jasno. Tak z pohledu života čas není. Není třeba dávat poselství do budoucnosti. A pamatujte nikdy nepřišlo žádné poselství z minulosti. Ježíš nebyl ukřižován před 2000 lety. Bible není stará kniha! Je těžké vysvětlit to co vám chci naznačit, ale shrnul bych tak. Všechno co kdo z lidí kdy věděl víte i vy. Všichni lidé mají stejnou pokladnici. V této pokladnici je celé učení Buddhy i Ježíše. Ta pokladnice je stále tady. Je to velká kniha života a ta nemá žádné stránky, ani písmena. Tato kniha je daleko úchvatnější. Je to 4D kniha. Nejen, že vidíte její děj, a slyšíte zvuk, ale zároveň cítíte a vnímáte. Vy nečtete tu knihu, vy jste její částí. Čitatel a čtené je totéž!!!

Tím se dostáváme k druhé pointě. A ta je, že zmizí individualita. Tedy není nikdo kdo by mohl být osvícen. Buď je osvícené všechno nebo nic. Není mezi tím žádný rozdíl. Na světě není nikdo osvícen. Ten kdo řekne, že je osvícen, lže jako když tiskne. (Vidíte ten obrat lež=tisk?) Ale i to je otázkou pohledu, a nebudu tu dávat jak to lze obhájit, aby někdo neupadl do lacinného sebeklamu. Takže Ježíš sděluje, že tam kam jde nemůže nikdo přijít. V království není individualita. Lidé si myslí, že jsou něco extra. Ale stačí se trochu rozhlédnout. Celá příroda nezná individualitu. Vše je tak propojeno, že vypadnutím jednoho článku, se naruší celek. Uvědomte si co všechno k životu je třeba. A odkud se to bere. A odkud se bere zdroj toho co to poskytuje. A co všechno se musí stát aby ten zdroj byl tady atd atd.. A dostanete se do velice spletitého systému. Příčin a následků. Zapomeňte na teorie. Nejsou na nic. Nikdo na světě neviděl vesmír. Viděli jste jen část oblohy :-). Všechny teorie o vesmíru jsou tak nicotné, jako když chcete objevit na promítacím plátně jak vzniká film. K čemu vám je vědět, pardon špatné slovo, k čemu je vám nějaká teorie o tom či tom, když zatím co hloubáte a hloubáte, blíží se vodopád... a přitom veškerý zážitek s plavby vám unikl. Nic nejde vrátit. Jste tu jen jednou.

Hledejte nejprve Království Božího... to nešťastné hledejte. Jak může slepý vidět, a jak může hluchý slyšet. A hledá-li hluchý hudbu nenajde ji. Nemůžete mu ani vysvětlit co má hledat, vůbec nepochopí co je hudba... Mnohem snazší je mu vytáhnout ucpávky z uší. Stejné je to i se slepcem který hledá svět. Spíš by tam mělo být dovolte Království Božímu ať vás najde a všechno vám bude přidáno. Všechno = nic, ale to je jedno. Když už je království Boží ve vás a vy v něm... je vám to úplně jedno :-).

Lidé hledají nějaké nejvyšší "Já". Oni se snad zbláznili. Dokonce hledají nejvyšší individuální "Já". No tak to je vrchol komedie. Zde už nepomůže nápověda... ale pořádný kopanec. Více absurdností už snad do jedné věty nejde ani nacpat.

Takže když to shrneme, Kristus nikam neodešel a přec ho lidé nemohou najít. A nemohli ho najít ani jeho apoštolové po vskříšení. Dokonce ikdyž s nimi byl nepoznávali ho. To není v Bibli náhodou! Ale ikdybych vám řekl jak se věc má, nevěřili byste mi :-).

screen.width